Tipų geografinis paplitimas pasaulyje

Šiandien tiksli žmogaus genotipų paplitimo statistika vis dar nėra įmanoma, bet įmanoma apytiksliai įvertinti skirtingų genotipų (ir tiesiogiai su jais susijusių psichologinių žmogaus tipų) paplitimą pasaulyje.

Šiuo metu bronsono tipas yra pats labiausiai paplitęs tipas pasaulyje. Šis tipas sutinkamas beveik visose pasaulio visuomenėse ir didelės rytų Azijos šalių populiacijos šį tipą nesunkiai daro pačiu skaitlingiausiu pasaulio tipu. Universalios aukštos intelekto, psichologinės ir prisitaikymo prie aplinkos savybės lėmė bronsono tipo dominavimą pasaulyje.

Antras ypač paplitęs tipas yra platono tipas, kuris dėl savo psichologinės sandaros ir mažo vizualumo turi gebėjimus iškęsti pačias nedėkingiausias, sunkiausias fizines ir psichologines sąlygas. Manoma, kad platono tipas atsirado Afrikoje ir tuomet išplito po visas teritorijas, kuriose klimatas buvo labai karštas arba labai šaltas, labai drėgnas arba trūko maisto ir t.t. Šis tipas vėliau užėmė tuo metu gyvenimui nelabai dėkingą Europos šiaurę, įskaitant Suomijos pusiasalį, Skandinaviją, Pabaltijo ir šiaurės Vokietijos dalis, rytų Europą, Islandiją ir t.t.

Didelę vaizduotę turintys tipai reikalauja komfortiškesnių aplinkos ir psichologinių sąlygų, tad ramzio tipas, kuris manoma pirmiausia atsirado dabartinio Irano teritorijoje, išplito ribotoje savu laiku labai komfortiškas sąlygas susidariusios vidurio rytų ir Viduržemio jūros pakrantės bei šiaurės Afrikos teritorijas.

Nortono tipas tuo tarpu iki Šiaurės ir Pietų Amerikų kolonizacijos turėjęs absoliučią daugumą tuose kontinentuose, šiuo metu greitai nyksta visame pasaulyje ir daugiausia yra paplitęs tose geografinėse srityse, kur vis dar išsilaikiusios primityvios čiabuvių kultūros.

Ateityje vyks tolimesnis darvino, voltero ir linkolno tipų plitimas.

Grubus žmogaus genotipų paplitimo žemėlapis:paplitimo zemelapis

Mes panaudosime studentų grupių iš įvairių šalių nuotraukas tam, kad grubiai iliustruoti genotipų paplitimą įvairiuose pasaulio regionuose. Pirmiausia pažvelkime į grupę kinų studentų:

Azijos studentai

Kaip matote didžioji dalis kinų studentų nuotraukoje yra bronsono tipo individai. Taip pat galima matyti darvino, platono ir nortono tipų individų mažumą. Tokia genotipinė populiacijų kompozicija yra tipiška rytų Azijos šalims.

Kitoje nuotraukoje galite matyti egiptiečių iš Kairo studentų grupę:

egipto studentai

Kaip matote didžioji dauguma studentų yra Ramzio tipo. Voltero ir Bronsono tipo žmonės sudaro žymią mažumą. Tokia genotipinė kompozicija yra gana tipiška vidurio rytų ir Šiaurės Afrikos šalims.

Dabar pažvelgsime į Nigerijos studentų genotipus:

Nigerijos studentai

Akivaizdu, kad šioje studentų grupėje absoliuti dauguma individų yra darvino genotipo. Taip pat yra nedidelė mažuma platono ir bronsono tipo individų. Turi būti vėl pabrėžta, kad darvoido genotipo moterys yra platono tipo, tad jos yra pažymėtos ta pačia spalva kaip platono tipo vyrai šioje nuotraukoje. Nuotraukoje pavaizduota genotipų paplitimo kompozicija yra labai tipiška juodaodžių Afrikos šalims. Niekur kitur neegzistuoja toks genotipinis populiacijos vientisumas, koks egzistuoja „juodosios Afrikos“ šalyse, kur juodaodžių rasė sudaro daugumą. Rytų Azija taip pat netoli atsilieka nuo Afrikos populiacijos genotipų monogeniškumu, tačiau reik atkreipti dėmesį, kad darvoido genotipas susidaro iš dviejų psichologinių tipų (priklausomai nuo lyties), tad bendra tipų prasme Azija turi didesnį tipų populiacijos vientisumą.

Žemiau galite matyti grupę suomių studentų.

Suomijos studentai

Akivaizdu, kad dauguma žmonių nuotraukoje yra platono genotipo. Bronsono ir darvino tipai sudaro nedidelę mažumą. Ši nuotrauka gan grubiai atspindi realią genotipų paplitimų situaciją Suomijoje. Kitose skandinavų šalyse, tokiose kaip Švedija ir Norvegija situacija panaši, tačiau šiuo metu vykstanti aktyvi imigracija iš kitų šalių gan drastiškai keičia tų visuomenių tipų paplitimo situaciją.

Daugumoje vakarų, rytų ir pietų Europos valstybių bei tose šalyse, kurios atsirado europiečių kolonizacijos proceso metu (JAV, Australija ir pan.), genotipinė kompozicija yra žymiai įvairesnė palyginus su skandinavų, rytų Azijos, vidurio rytų ir Afrikos visuomenėmis.