Asmenybės valdymas

Dešinioje kiekvieno tipo kaktos skiltyje vyksta asmenybės valdymas:

asmenybes valdymas wire

Asmenybės valdymo zonoje yra valdoma viena neprotinė (su intelektu tiesiogiai nesusijusi) ir viena protinė (su intelektu tiesiogiai susijusi) savybė. Valdomos asmenybės savybės sukuria tipo asmenybę. Šioje srityje valdomos asmenybės savybės yra vadinamos asmenybės elementais (AE). Kiekvieno tipo asmenybės elementai tampa to tipo pagrindinėmis ir labai ryškiai demonstruojamomis asmenybės ir intelekto savybėmis. Kiekvienas tipas labai ryškiai pasąmoningai pabrėžia ir išreiškia savo asmenybės elementus savo elgesiu, pažiūromis ir intelekto savybėmis.

Tipai su mažomis kaktomis turi standartinį asmenybės valdymą, o tipai su didelėmis ir vidutinėmis kaktomis turi pusantro karto didesnį asmenybės valdymą lyginant su standartiniu asmenybės valdymo dydžiu.

Žemiau apžvelgsime kiekvieno tipo asmenybės valdymą:

Bronsono asmenybes valdymas

Bronsono tipas dešinėje kaktos srityje turi valdomas simpatijas-antipatijas bei intuiciją.

Intuicijos asmenybės elementas paverčia Bronsono tipą realistu – tai reiškia, kad Bronsono tipo pažiūros yra valdomos tiesiogiai intuicijos ir dėl to esant optimaliai psichologinei būsenai pažiūros yra tiesiogiai kontroliuojamos intuityvaus supratimo apie realybę. Dėl realizmo Bronsono tipas optimaliose psichologinėse būsenose (moderizme ir optimizme) negali turėti dešinių pažiūrų ir religingumo (idealizmo), o jeigu Bronsono tipas pereina į idealistines pažiūras (dešinumą ar religingumą), tuomet iškarto Bronsono tipui išsivysto depresija. Dėl intuicijos asmenybės elemento taip pat Bronsono tipui būdingas įgimtas padidintas bendras intuityvumas (nuojauta).

Simpatijų-antipatijų asmenybės elementas padaro Bronsono tipą ypatingai ekstravertišku ir su pačiu kokybiškiausiu bendravimu iš visų tipų.

Darvino asmenybes valdymas

Darvino tipas dešinėje kaktos srityje turi valdomus darbą bei intuiciją.

Intuicijos asmenybės elementas paverčia Darvino tipą realistu – tai reiškia, kad Bronsono tipo pažiūros yra valdomos tiesiogiai intuicijos ir dėl to esant optimaliai psichologinei būsenai pažiūros yra tiesiogiai kontroliuojamos intuityvaus supratimo apie realybę. Dėl realizmo Darvino tipas optimaliose psichologinėse būsenose (virilizme ir puritizme) negali turėti dešinių pažiūrų ir religingumo (idealizmo), o jeigu Darvino tipas pereina į idealistines pažiūras (dešinumą ar religingumą), tuomet iškarto Darvino tipui išsivysto šizofrenija. Dėl intuicijos asmenybės elemento taip pat Darvino tipui būdingas įgimtas padidintas bendras intuityvumas (nuojauta).

Darbo asmenybės elementas padaro Darvino tipą orientuotą į veiklą ir darbą. Veiklos ir darbo vengimas Darvino tipui slopina asmenybę, intelektą ir sukelia šizofreniją.

Linkolno asmenybes valdymas

Linkolno tipas dešinėje kaktos srityje turi valdomus darbą bei vaizduotę.

Vaizduotės asmenybės elementas paverčia Linkolno tipą pedantu – tai reiškia, kad Linkolno tipas turi polinkį į tvarką (pedantiškumą). Dėl vaizduotės elemento Linkolno tipui būdingos labai stiprios pažiūros (nesvarbu kokios jos bebūtų). Būdingas didelis vizualumas.

Darbo asmenybės elementas padaro Linkolno tipą orientuotą į veiklą ir darbą. Veiklos ir darbo vengimas Linkolno tipui slopina asmenybę ir intelektą.

Nortono asmenybes valdymas

Nortono tipas dešinėje kaktos srityje turi valdomas regimąsias emocijos bei intuiciją.

Intuicijos asmenybės elementas paverčia Nortono tipą realistu – tai reiškia, kad Nortono tipo pažiūros yra valdomos tiesiogiai intuicijos ir dėl to esant optimaliai psichologinei būsenai pažiūros yra tiesiogiai kontroliuojamos intuityvaus supratimo apie realybę. Dėl realizmo Nortono tipas linkęs į kairiąsias pažiūras ir nereligingumą, o jeigu Nortono tipas pereina į idealistines pažiūras (dešinumą ar religingumą), tuomet iškarto Nortono tipui sustiprėja depresija. Dėl intuicijos asmenybės elemento taip pat Nortono tipui būdingas įgimtas padidintas bendras intuityvumas (nuojauta).

Regimųjų emocijų asmenybės elementas padaro Nortono tipą ypatingai ekspresyviu, emocionaliu ir įgalina įgimtą depresiją.

Platono asmenybes valdymas

Platono tipas dešinėje kaktos srityje turi valdomus darbą bei girdimąją atmintį.

Girdimosios atminties asmenybės elementas sukurią adaptyvią asmenybę – konformistines pažiūras (prie visuomenės daugumos prisitaikančias pažiūras), padidintą tolerantiškumą (išskyrus moderistus) ir didelius gabumus su kalbos susijusioms sritims – kalbų mokymuisi, muzikai, matematikai ir pan. Dėl girdimosios atminties asmenybės elemento Platono tipui būdingas polinkis į visuomeniškumą.

Darbo asmenybės elementas padaro Platono tipą orientuotą į veiklą ir darbą. Veiklos ir darbo vengimas Platono tipui slopina asmenybę, intelektą ir sukelia depresiją.

Ramzio asmenybes valdymas

Ramzio tipas dešinėje kaktos srityje turi valdomas regimąsias emocijas bei vaizduotę.

Vaizduotės asmenybės elementas paverčia Ramzio tipą pedantu – tai reiškia, kad Ramzio tipas turi polinkį į tvarką (pedantiškumą). Dėl vaizduotės elemento Ramzio tipui būdingos labai stiprios pažiūros (nesvarbu kokios jos bebūtų). Būdingas didelis vizualumas.

Regimųjų emocijų asmenybės elementas padaro Ramzio tipą ypatingai ekspresyviu, emocionaliu ir įgalina įgimtą depresiją.

Voltero asmenybes valdymas

Voltero tipas dešinėje kaktos srityje turi valdomus moralę bei vaizduotę.

Vaizduotės asmenybės elementas paverčia Voltero tipą pedantu – tai reiškia, kad Voltero tipas turi polinkį į tvarką (pedantiškumą). Dėl vaizduotės elemento Voltero tipui būdingos labai stiprios pažiūros (nesvarbu kokios jos bebūtų). Būdingas didelis vizualumas.

Moralės asmenybės elementas padaro Voltero tipą orientuotą į moralines vertybes, polinkį į moralinių vertybių ir reiškinių aptarinėjimą, nagrinėjimą bei sureikšminimą. Dėl moralės asmenybės elemento Voltero tipui būdingas pats didžiausias polinkis į visuomeniškumą, filosofiją ir visuomeninių reiškinių nagrinėjimą.