Nortono tipo aprašymas

nortonas diatipo modelis

Nortonas (nortono tipas) – įžvalgių pažiūrų, emocinių santykių ekstravertas.

Asmenybės elementai: Regimosios emocijos ir Intuicija

Žmogaus genotipai: vyriškos ir moteriškos lyties nortonai

Nortono tipas yra pavadintas pagal Norton Black Eagle (1848-1918) – Šiaurės Amerikos indėnų Nez Perce genties vadą.

Nortono tipas (asmenybės tipas) atsirado kartu su nortono genotipo žmonių pasirodymu. Tai vienas iš labiausiai retų tipų.

nortonas nortono genotipo veido bruozai

Nortono tipo žmonės turi šias kaukolės proporcijas:

 • Mažas nosikaulis (nosikaulis yra šiek tiek pasisukęs į kairę veido pusę. Nortono nosis kartais vizualiai gali atrodyti šiek tiek didelė, tačiau pats nosies kaulas nėra didelis) – atspindi mažą vaizduotę
 • Didelis apatinis žandikaulis ir didelis pakaušis – atspindi didelę regimąją atmintį. Didesnė pakaušio skilties talpa suteikė vietos regimųjų emocijų proceso atsiradimui.
 • Maža kakta – atspindi mažą asmenybės valdymą (lyginant su tipais su aukštesnėm kaktom)
 • Mažas smakras – atspindi mažą žodinę ir garsinę atmintis (mažas žodinės ir garsinės informacijos apdorojimo ir išsaugojimo aparatas).
 • Kakta – simetriška
 • Žandikaulis ir pakaušis – simetriški
 • Žiūrint iš šono veidas atrodo smailus
 • Didelės nugaros smegenys ir didelės smegenėlės įgalina stambų mongolinį kūno sudėjimą
 • Natūralus vyriškas plaukų plikimas=NE (plaukų retėjimas ir plikimas Nortono tipui įmanomas tik patologijos atveju)

Asmenybės elementai kontroliuojami dešinioje kaktos skilčių pusėje:

 • Regimosios emocijostarpasmeninių santykių planavimo procesas, kuris sukuria labai emocionalią asmenybę ir dėl regimųjų emocijų padidinto reagavimo į aplinką prigimties, asmuo su regimųjų emocijų elementu automatiškai turi bent silpną depresiją ir didesnį nei vidutinį humoro jausmą (silpna depresija nėra kenksminga)
 • Intuicija (Cheminė atmintis) – padaro Nortono tipą realistu (idealistinės pažiūros tokios kaip religija arba dešinės pažiūros slopina Nortono tipo asmenybę). Intuicija grįsta asmenybė.

Tarptipiniai santykiai:

 • Teigiami santykiai su kitais nortonais
 • Teigiami santykiai su ramziais

Žinių įsisavinimas:

 • Mokymosi potencialas – Žemas

Tarpasmeniniai santykiai:

 • Regimosios emocijos, kurios yra aktyvios karioje pakaušio skiltyje (aukštesnis emocinis ekspresyvumas lyginant su tipais, kurie neturi regimųjų emocijų)

Procesai kalbos zonoje (kairioje kaktos skiltyje):

 • Kalba – protinis procesas, kuris įgalina kalbą

Kiti paminėtini Nortono tipo procesai smegenyse:

 • Patyčių procesas, kuris aktyvus vaizduotės srityje (patyčios užima maždaug 1/4 vaizduotės, todėl sumažina intelekto pajėgumus)
 • Simpatijų-antipatijų dydis – standartinis
 • Vaizduotės tipas – standartinė vaizduotė

Pažiūros:

 • Tendencija turėti nereligingas ir kairiąsias pažiūras = labai didelė (N.B: religingumas ir dešiniosios pažiūros automatiškai didina Nortono tipo individams depresiją, nes intuicijos asmenybės elementas nėra suderinamas su šiomis pažiūromis (Reikia atkreipti dėmesį, kad asmenybės elementų slopinimas visuomet sukelia vaizduotės ir asmenybės sutrikimus).
 • Pažiūrų stilius (politinių, asmeninių ir t.t.) – įžvalgus

Nortono tipo psichologinės būsenos:

 • Regimųjų emocijų asmenybės elementas padaro depresiją įgimta nortono tipo psichologine būsena, todėl Nortono tipo humoro jausmas visuomet yra didesnis nei vidutinis. Depresijos stiprumas gali skirtis priklausomai nuo psichologinių ir aplinkos sąlygų. Tai reiškia, kad depresija gali būti silpna (silpna depresija yra nežalinga) arba stipri.
 • Depresija gali būti suskirstoma į du pagrindinius režimus: aktyvią depresiją ir pasyvią depresiją.
 • Aktyvios depresijos asmenų vaizduotėje dominuoja ironija ir sarkazmas, o pasyvios depresijos asmenų vaizduotėje dominuoja juokas. Asmenys su aktyvia depresija gali būti atskiriami pagal labiau „aktyvų elgesį“ (ir dažnai padidintą polinkį dominuoti bei suvaldyti situaciją) ir asmenys su pasyvia depresija gali būti atskiriami pagal labiau „pasyvią elgseną“.

Nortono tipo veido bruožų demonstracija ant gyvų pavyzdžių:

nortonas justin long veido bruozai

nortonas jianlian veido bruozai

nortonas amy winehouse veido bruozai

nortonas teigiami santykiai

Tipų santykiai tarp to paties tipo yra visuomet teigiami, todėl nortono tipo žmonės visuomet turės teigiamus santykius su kitais nortonais. Sutampantys regimųjų emocijų ir intuicijos asmenybės elementai sukuria idealų teigiamą asmenybių suderinamumą ir vienas kito tarpusavio supratimą. Jeigu nortono tipo individas suvokia kitą nortono tipo asmenį neigiamai (jeigu yra asmeninis konfliktas ir pan.), tuomet jie neturės gerų asmeninių santykių, bet idealus suderinamumas tarp jų išliks. Nortono tipo žmonės pasąmoningai teikia pirmenybę kitiems nortono tipo žmonėms, kuomet formuoja santykius.

nortonas teigiami tipu santykiai

Nortono tipo individai turi teigiamus santykius su ramzio tipo asmenimis. Šių tipų sutampantys regimųjų emocijų asmenybės elementai ir suderinamas nortono intuicijos asmenybės elementas su ramzio tipo vaizduotės asmenybės elementu sukuria idealius teigiamus tarptipinius santykius. Tai sukuria idealų tarpusavio supratimą tarp šių tipų (tačiau neigiamas asmeninis tarpusavio suvokimas gali „iškreipti“ šį santykį ir sukurti iliuziją, kad nėra asmenybių suderinamumo). Nortono tipas yra labai linkęs kurti draugystes su ramzio tipo asmenimis lygiai kaip ir su nortono tipo asmenimis.

nortonas vidutiniai tipu santykiai

Kuomet tarp tipų nei vienas arba tik vienas asmenybės elementas nesutampa, bet jie tarpusavyje neprieštarauja vienas kitam, tuomet galioja vidutiniai tipų santykiai. Nortono tipas turi vidutinius santykius su bronsono, platono, linkolno, darvino ir voltero tipais. Vidutiniai santykiai nereiškia, kad geri asmeniniai santykiai tarp šių tipų asmenų nėra įmanomi, tai tik reiškia, kad nėra geri santykiai tarp šių tipų labiausiai remsis ant asmeninių pastangų sukurti ir išlaikyti gerus asmeninius santykius ir tarpusavio supratimas bus žemesnis nei teigiamų santykių atveju.

nortonas atsparumas blogoms salygoms

Nortono tipas turi vidutinį atsparumą blogoms sąlygoms. Įgimta depresija padeda išlikti sudėtingomis psichologinėmis ir aplinkos sąlygomis bei prisitaikyti prie įvairių visuomenių. Nepaisant to bendra prasme nortono tipas šiuo metu sparčiai nyksta dėl kylančių intelekto reikalavimų ir kitų tipų daugumos civilizuotose šalyse.

nortonas nortono genotipu evoliucija1

Nortono genotipas evoliucionavo* iš Homo erectus (pitekantropo) genotipo pozityviu genetinių mutacijų būdu. Tiek vyriškos tiek moteriškos lyties nortono genotipo žmonės turi nortono tipo asmenybę.

*Tam kad būtų išvengta nesusipratimų, būtina pabrėžti, kad genotipų evoliucija nereiškia, kad genotipai ir tipai, kurie atsirado vėliau evoliucijos laiko juostoje yra „geresni“ už tuos, kurie atsirado anksčiau. Nėra bendra prasme nei pranašesnių nei žemesnių tipų ir genotipų. Visi dabar egzistuojantys tipai turi savo privalumų ir trūkumų, priklausomai nuo konkrečios aplinkos ir veiklos srities.

sudejimai1

Nortono tipas turi stambų mongolinį kūno tipą. Mongolinis kūno sudėjimas turi du kartus didesnes stuburo smegenis ir smegenėlės lyginant su afrikiniu ir semitiniu kūno tipu. Mongolinio kūno tipo proporcijos: stambūs kaulai (maždaug apie du kartus stambesni lyginant su semitinio arba afrikinio sudėjimo standartu), vidutinio ilgio kojos ir ilga viršutinė kūno dalis. Mongolinio kūno sudėjimo žmonėms būdingas stiprus stuburas ir labai plastiškas, judrus kūnas. Dėl šio kūno tipo nortono tipo žmonės demonstruoja gerus rezultatus daugybėje sporto šakų, ypač sunkumų kilnojime, kovų menuose ir pan. Didelės nugaros smegenys ir smegenėlės leidžia nortono tipui geriau ištverti šaltį, prisitaikyti prie laukinės ar atšiaurios aplinkos, leidžia geriau koordinuoti kūną ir įgalina didelį judesių plastiškumą. Mongolinio sudėjimo žmonės yra mažiau įsitempę lyginant su kitų sudėjimų asmenimis. Šis kūno sudėjimo tipas turi tendenciją labiau kaupti riebalinę masę ant šlaunų.

N.B.: Raumenų ar riebalų masės kiekis nekeičia kūno sudėjimo. Kūno sudėjimą apsprendžia vien tik skeleto proporcijos. Hormonų lygiai tam tikru laipsniu įtakoja kaulų stambumą, bet nekeičia kūno sudėjimo. Blogiau besimaitinančiose visuomenėse bendras skeleto dydis gali būti mažesnis (įskaitant ūgį), tačiau bendros konkretaus kūno tipo proporcijos yra išlaikomos.

Nortono tipo stipriosios pusės:
 1. Geri bendravimo gebėjimai (pastaba: stiprios depresijos atveju bendravimo gebėjimai turi tendencija sumažėti)
 2. Stiprus ir plastiškas kūno sudėjimas (mongolinis kūno tipas)
 3. Intuicija grįsta asmenybė
 4. Nortono tipo vyrai neturi vyriško plaukų plikimo
 5. Aukštas dėmesys ir regimoji atmintis
Nortono tipo silpnosios pusės:
 1. Teorinės vaizduotės trūkumas
 2. Maža mokymosi geba (maža garsinė-žodinė atmintis
 3. Intuicijos asmenybės elementas sumažina Nortono tipo gabumus prozai, dėl to, kad įneša bendra prasme šiokio tokio neaiškumo ir chaotiškumo į kalbą ir minčių dėstymą (bet ši savybė netrukdo poezijai ir kartais net yra privalumas)