Ramzio tipo aprašymas

ramzis tipo modelis

Ramzis (ramzio tipas) – stiprių pažiūrų, stiprios valios, emocinių santykių intravertas

Asmenybės elementai: Regimosios emocijos ir Vaizduotė

Žmogaus genotipai: vyriškos ir moteriškos lyties ramzio genotipai

Ramzio tipas pavadintas pagal Ramzį II (1303 – 1213 BC) – žymų senovės Egipto valdovą, kuris dažnai laikomas pačiu didingiausiu, iškiliausiu ir galingiausiu Egipto imperijos faraonu.

Ramzio tipas yra tipas (asmenybės tipas), kuris pasirodė su ramzio genotipo žmonių atsiradimu. Ramzio tipas išplito pagrinde Vidurinių rytų, šiaurės Afrikos ir viduržemio jūros pakrančių teritorijose.

ramzis ramzio genotipo veido bruozai

Ramzio tipo žmonės turi šias kaukolės proporcijas:

 • Didelis nosikaulis (nosikaulis yra šiek tiek pasisukęs į kairę veido pusę) – atspindi didelę vaizduotę
 • Didelis apatinis žandikaulis ir didelis pakaušis – atspindi didelę regimąją atmintį. Didesnė pakaušio skilties talpa suteikė vietos regimųjų emocijų proceso atsiradimui.
 • Maža kakta – atspindi mažą asmenybės valdymą (lyginant su tipais su aukštesnėm kaktom)
 • Didelis smakras – atspindi didelę žodinę ir garsinę atmintį (didelis žodinės ir garsinės informacijos apdorojimo ir išsaugojimo aparatas).
 • Kakta – simetriška
 • Žandikaulis ir pakaušis – simetriški
 • Žiūrint iš šono veidas atrodo smailus
 • Mažos nugaros smegenys ir mažos smegenėlės įgalina smulkų semitinį kūno sudėjimą
 • Natūralus vyriškas plaukų plikimas=NE (plaukų retėjimas ir plikimas Ramzio tipui įmanomas tik patologijos atveju)

Asmenybės elementai kontroliuojami dešinioje kaktos skilčių pusėje:

 • Regimosios emocijostarpasmeninių santykių planavimo procesas, kuris sukuria labai emocionalią asmenybę ir dėl regimųjų emocijų padidinto reagavimo į aplinką prigimties, asmuo su regimųjų emocijų elementu automatiškai turi bent silpną depresiją ir didesnį nei vidutinį humoro jausmą (silpna depresija nėra kenksminga)
 • Vaizduotė daro ramzio tipą pedantu. Sukuria stiprias pažiūras (pažiūroms būdingas kardinalumas), į vaizduotę orientuota asmenybė.

Tipų santykiai:

 • Teigiami santykiai su kitais ramziais
 • Teigiami santykiai su nortonais
 • Pagarbos santykiai su volterais

Žinių įsisavinimas:

 • Mokymosi potencialas – Labai aukštas

Tarpasmeniniai santykiai:

 • Regimosios emocijos, kurios yra aktyvios kairioje pakaušio skiltyje (aukštesnis emocinis ekspresyvumas lyginant su tipais, kurie neturi regimųjų emocijų)

Procesai kalbos zonoje (kairioje kaktos skiltyje):

 • Kalba – intelektinis procesas, kuris įgalina kalbą

Kiti paminėtini Ramzio tipo procesai smegenyse:

 • Patyčių procesas, kuris aktyvus vaizduotės srityje (patyčios užima maždaug 1/4 vaizduotės, todėl sumažina intelekto pajėgumus)
 • Valios – labai didelė valia
 • Vaizduotės tipas – standartinė vaizduotė

Pažiūros:

 • Tendencija turėti religingas ir dešiniąsias pažiūras = labai didelė (Pastaba: kairiosios ir nereligingos pažiūros irgi įmanomos. Kad ir kokios būtų pažiūros Ramzio tipui dėl didelės vaizduotės (ir vaizduotės asmenybės elemento) būdingas polinkis į radikalumą).
 • Pažiūrų stilius (politinių, asmeninių ir t.t.) – stiprios pažiūros

Ramzio tipo psichologinės būsenos:

 • Regimųjų emocijų asmenybės elementas padaro depresiją įgimta ramzio tipo psichologine būsena, todėl Ramzio tipo humoro jausmas visuomet yra didesnis nei vidutinis. Depresijos stiprumas gali skirtis priklausomai nuo psichologinių ir aplinkos sąlygų. Tai reiškia, kad depresija gali būti silpna (silpna depresija yra nežalinga) arba stipri.
 • Depresija gali būti suskirstoma į du pagrindinius režimus: aktyvią depresiją ir pasyvią depresiją.
 • Aktyvios depresijos asmenų vaizduotėje dominuoja ironija ir sarkazmas, o pasyvios depresijos asmenų vaizduotėje dominuoja juokas. Asmenys su aktyvia depresija gali būti atskiriami pagal labiau „aktyvų elgesį“ (ir dažnai padidintą polinkį dominuoti bei suvaldyti situaciją) ir asmenys su pasyvia depresija gali būti atskiriami pagal labiau „pasyvią elgseną“.

Ramzio tipo veido bruožų demonstracija ant gyvų pavyzdžių:

ramzis adrien brody bruozai

ramzis tom cruise veido bruozai

ramzis christine solomon veido bruozai

ramzis teigiami santykiai

Geri tipų santykiai yra visuomet teigiami, todėl ramzio tipo žmonės visuomet turės teigiamus santykius su kitais ramzio tipo žmonėmis. Sutampantys regimųjų emocijų ir intuicijos asmenybės elementai sukuria idealų teigiamą asmenybių suderinamumą ir vienas kito tarpusavio supratimą. Jeigu ramzio tipo individas suvokia kitą ramzio tipo asmenį neigiamai (jeigu yra asmeninis konfliktas ir pan.), tuomet jie neturės gerų asmeninių santykių, bet idealus suderinamumas tarp jų išliks. Ramzio tipo žmonės pasąmoningai teikia pirmenybę kitiems ramzio tipo žmonėms, kuomet formuoja santykius.

ramzis n teigiami santykiai

Ramzio tipo individai turi teigiamus santykius su nortono tipo asmenimis. Šių tipų sutampantys regimųjų emocijų asmenybės elementai ir suderinamas ramzio vaizduotės asmenybės elementas su nortono tipo intuicijos asmenybės elementu sukuria idealius teigiamus tipų santykius. Tai sukuria idealų tarpusavio supratimą tarp šių tipų (tačiau neigiamas asmeninis tarpusavio suvokimas gali „iškreipti“ šį santykį ir sukurti iliuziją, kad nėra asmenybių suderinamumo). Ramzio tipas yra labai linkęs kurti draugystes su nortono tipo asmenimis lygiai kaip ir su ramzio tipo asmenimis.

ramzis pagarbos tipu santykiai

Ramzio tipo žmonės turi pagarbos santykius voltero tipu. Sutampantys abiejų tipų vaizduotės asmenybės elementai ir kontaktuojantis ramzio tipo regimųjų emocijų elementas su voltero tipo moralės elementu sukuria pasąmoningą pagarbų santykį ir savotišką žavėjimąsį tarp šių tipų. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad vienas kito supratimas yra žemesnis negu teigiamų santykių atveju. Šie geri santykiai tarp šių tipų gali būti nesunkiai matomi artimųjų rytų šalyse, kur Voltero tipo žmonės ramzio tipo daugumos visuomenėje bendra prasme turi aukštą statusą ir labai gerą psichologinę aplinką, tačiau svarbu pabrėžti, kad šis pasąmoningas pagarbus santykis nėra vienpusis, o visuomet abipusis. Taip kaip ir teigiamų santykių atveju neigiamas asmeninis suvokimas (asmeniniai konfliktai ir pan.) iškreipia pagarbos tarptipinius santykius ir todėl dėka neigiamo suvokimo gali susidaryti iliuzija, kad tarp asmenų nėra jokio suderinamumo.

*Pagarbos santykiai gali būti nesunkiai matomi empiriškai, bet teoriškai priežastis, kodėl šie santykiai atsiranda yra vis dar hipotezės lygmenyje ir nėra iki galo teoriškai gerai suprasti.

ramzis neigiami tipu santykiai

Ramzio tipas turi neigiamus santykius su platono tipu. Šių tipų asmenybių elementai stipriai prieštarauja vienas kitam ir to pasėkoje sukuria pasąmoningą antipatiją. Šie negatyvūs tarptipiniai santykiai sukuria įtampą, fizinį ir psichologinį smurtą ir visus įmanomus nesusipratimus tarp šių tipų visuomenėje. Tik ramzio ir platono tipai su stipria depresija turi mažą suvokimą apie šių neigiamų santykių egzistavimą, todėl kartais nevengia artimesnių santykių. Ramzio tipo individui gyvenimas platono tipo visuomenėje (arba atvirkščiai) reiškia aukštą tikimybę patirti blogą psichologinę aplinką. Šiems tipam rekomenduojama vengti tarpusavio kiek tik įmanoma.

Pastaba: nepaisant neigiamų tarptipinių santykių seksualinė trauka tarp šių tipų vis tiek yra įmanoma (kaip paminėta tokie asmenys dažnai turi stiprią depresiją), dėl to egzistuoja poros, kurios susidaro iš platono ir ramzio tipo individų, bet tai veda į labai konfliktiškus ir nelaimingus asmeninius santykius.

ramzis vidutiniai tipu santykiai

Kuomet tarp tipų nei vienas arba tik vienas asmenybės elementas nesutampa, bet jie tarpusavyje neprieštarauja vienas kitam, tuomet galioja vidutiniai tipų santykiai. Ramzio tipas turi vidutinius santykius su bronsono, darvino ir linkolno tipais. Vidutiniai santykiai nereiškia, kad geri asmeniniai santykiai tarp šių tipų asmenų nėra įmanomi, tai tik reiškia, kad nėra geri santykiai tarp šių tipų labiausiai remsis ant asmeninių pastangų sukurti ir išlaikyti gerus asmeninius santykius ir tarpusavio supratimas bus žemesnis nei teigiamų santykių atveju.

ramzis atsparumas blogoms salygoms

Ramzio tipas turi vidutinį atsparumą blogoms sąlygoms. Įgimta depresija padeda išlikti sudėtingomis psichologinėmis ir aplinkos sąlygomis bei prisitaikyti prie įvairių visuomenių (tik platono tipo visuomenėse ramzio tipui nepavyksta prisitaikyti).

ramzis ramzio genotipu evoliucija

Ramzio genotipas evoliucionavo* iš nortono genotipo pozityviu genetinių mutacijų būdu. Ramzio genotipas savyje talpina tiek moterišką tiek vyrišką ramzio žmogaus tipus.

*Tam kad būtų išvengta nesusipratimų, būtina pabrėžti, kad genotipų evoliucija nereiškia, kad tipai, kurie atsirado vėliau evoliucijos laiko juostoje yra „geresni“ už tipus, kurie atsirado anksčiau. Nėra bendra prasme nei pranašesnių nei žemesnių tipų. Visi dabar egzistuojantys tipai turi savo privalumų ir trūkumų, priklausomai nuo konkrečios aplinkos ir veiklos srities.

sudejimai1

Ramzio tipas turi smulkų semitinį kūno tipą. Semitinis kūno sudėjimas turi du kartus mažesnes stuburo smegenis ir smegenėlės lyginant su mongoliniu kūno tipu. Semitinio kūno tipo proporcijos: smulkūs kaulai (maždaug apie pusantro arba du kartus smulkesni lyginant su mongolinio tipo standartu. Pats smulkiausias kūno sudėjimas), trumpos kojos ir ilga viršutinė kūno dalis. Semitinio sudėjimo žmonės paprastai turi didelius, stačius pečius ir stipriausias rankas lyginant su kitais sudėjimais.

N.B.: Raumenų ar riebalų masės kiekis nekeičia kūno sudėjimo. Kūno sudėjimą apsprendžia vien tik skeleto proporcijos. Hormonų lygiai tam tikru laipsniu įtakoja kaulų stambumą, bet nekeičia kūno sudėjimo.

Ramzio tipo stipriosios pusės:
 • Didžiausias intelektinis aparatas iš visų tipų (didelės girdimoji ir regimoji atmintys bei didelė vaizduotė)
 • Didžiausia mokymosi geba iš visų tipų
 • Stipri valia
 • Smulkus kūno sudėjimas su stipriomis rankomis (semitinis kūno sudėjimas)
 • Didelė girdimoji atmintis įgalina gerus gebėjimus su kalba susijusiose srityse: kalbose, matematikoje, programavime ir t.t.
 • Įgimta depresija (įgalina aukštesnius prisitaikymo gebėjimus ir aukštą humoro jausmą)
 • Ramzio tipo vyrai neturi natūralaus vyriško galvos plikimo
 • Didelė regimoji atmintis ir dėmesys
 • Gebėjimas be asmenybės slopinimo turėti religines ir dešiniąsias pažiūras
 • Emocionaliai labai ekspresyvus tipas
Ramzio tipo silpnybės:
 • Teorinės vaizduotės nebuvimas

Rekomenduojamos sritys ramzio tipui:

 • Vizualiniai menai
 • Dizainas
 • Muzika
 • Rašymas
 • Programavimas
 • Matematika
 • Su kalba susijusios sritys