Intuicija (Cheminė atmintis)

Intuicija viena iš seniausių protinių savybių, kuri užsiima realybės suvokimu. Intuicijos procesas vyksta limbinėje srityje (uodimo zonoje):

intuicija wire

Visi tipai turi vienodą intuicijos dydį. Intuicija suteikia nesuprantamų reiškinių supratimą. Ne visos idėjos ir ne visi teiginiai ar supratimai apie reiškinius yra teisingi, tačiau būtent intuicija duoda išankstinį reiškinio supratimą net iki galo kitų intelektinių procesų pagalba nesuvokiant reiškinio. Toks pat išankstinis nuvokimas būdingas ir gyvūnas, turintiems limbinę sritį.

Nortono, Bronsono ir Darvino tipai

Nortono, Bronsono ir Darvino tipai ypatingi tuo, kad intuicija yra dalis jų asmenybės valdymo dešinėje kaktos srityje. To pasėkoje šie tipai įgavo realistines pažiūras, nes jų asmenybė yra tampriai valdoma intuicijos suteikiamų supratimų apie aplinką ir reiškinius. Šiems tipams dešiniųjų (idealistinių) pažiūrų ir religingumo turėjimas (kadangi dešiniosios pažiūros, mistika ir religingumas nėra suderinami su intuicija) visuomet slopina asmenybę ir to pasėkoje sukelia psichinius sutrikimus. Visuomenės, kuriose religingumas stipriai išplitęs buvo gerokai apslopinti Bronsono ir Darvino tipai. Ankstesnių amžių religingumo įsigalėjimas viduramžiuose daug prisidėjo prie Bronsono tipo tolimesnio dominavimo ir plitimo sustabdymo bei apsaugojo Ramzio ir Voltero daugumos visuomenes nuo per didelio Bronsono tipo išplitimo jose. Bendra asmenybės prasme Nortono, Bronsono ir Darvino tipai turi stipriau veikiančią intuiciją lyginant su kitais tipais, nors ir bendras intuicijos dydis tarp visų tipų yra vienodas.

Intuicijos vystymas

Intuiciją įmanoma sustiprinti, tačiau ne įprastais „vystymo“ metodais, bet mažinant intuicijos slopinimą ir tuo būdu leidžiant jai geriau veikti. Pati intuicija visuomet veikia optimaliai efektyviai, tačiau jos slopinimas gerokai sumažina konkretaus individo intuityvumą. Tad kiekvienas asmuo (nesvarbu kokio tipo), norintis turėti kuo geriau veikiančią intuiciją, turi imtis šių paprastų žingsnių:

  1. Atsisakyti religingumo ir mistikos (priešingai negu kartais manoma, religija ir mistika intuiciją tik slopina, o ne padeda jai veikti).
  2. Atsisakyti idealizmo pažiūrų – dešinių pažiūrų (konservatyvizmo, nacionalizmo, patriotizmo, rasizmo ir pan.).
  3. Vengti išankstinių nusistatymų ir stereotipų (išankstiniai nusistatymai ir stereotipai bendra prasme priskirtini idealizmo pažiūroms).
  4. Vengti sąmokslo teorijų (sąmokslo teorijas galima priskirti idealistinėms pažiūroms, kuomet nepatikrintos žinios tampa tvirtais asmens įsitikinimais apie vienokius ir kitokius reiškinius ir nors kartais tie įsitikinimai ir yra teisingi, bet dažnai jie pateikia iškreiptą, paranojišką ir pernelyg mistifikuotą tikrovės atspindį).