Intelektinės savybės

intelektines savybesIntelektinės savybės yra žmogaus smegenų zonos, kurios sukuria gebėjimą suvokti aplinką ir ją kurti. Pirmosios intelektines savybes atsirado dar pas pirmykščius gyvūnus ir ypatingai ištobulėjo paskutinėse aukštesniųjų žinduolių evoliucijos stadijose. Jau pas primatus (ir kitus pažangius gyvūnus) atsirado ištobulintas dėmesys su nuotaika, didėjo girdimoji atmintis, padidėjo kaktinė smegenų sritis, o su žmogumi atsirado vaizduotė.

Žemiau pateiktoje lentelėje galite matyti visų tipų intelektinių savybių dydžius:

Tipas Dėmesys ir Regimoji atmintis

(Pakaušio zona)

Intuicija

(Limbinė sritis)

Girdimoji atmintis

(Smilkininė sritis)

Vaizduotė

(Apatinė momeninė

skiltelė)

Kalba

(Kaktinė skiltis)

Bronsono tipas Didelis Didelė [AE] Didelė Maža Didelė
Darvino tipo vyras Didelis Didelė [AE] Maža Maža Didelė
Linkolno tipo vyras Mažas Didelė Didelė Didelė [AE] Didelė
Linkolno tipo moteris Mažas Didelė Didelė Vidutinė [AE] Didelė
Linkolno tipas

(Voltero genotipo linkolno tipo moteris)

Mažas Didelė Didelė Vidutinė [AE] Didelė
Nortono tipas Didelis Didelė [AE] Maža Maža Didelė
Platono tipas Mažas Didelė Didelė [AE] Maža Didelė
Platono tipas

(Darvino genotipo platono tipo moteris)

Didelis Didelė Maža [AE] Maža Didelė
Ramzio tipo vyras Didelis Didelė Didelė Didelė [AE] Didelė
Ramzio tipo moteris Didelis Didelė Didelė Vidutinė [AE] Didelė
Voltero tipo vyras Mažas Didelė Didelė Labai didelė [AE] Didelė

Simbolis [AE] žymi asmenybės elementą. Kiekvienas tipas turi vieną intelektinį ir vieną neintelektinį asmenybės elementą, kuris yra valdomas dešinėje kaktos srityje (asmenybės valdymo zona). Intelektinis asmenybės elementas nulemia sustiprintas konkrečios intelektinės savybės funkcijas bei apibrėžia pažiūrų stilių ir polinkius.

Intuicijos asmenybės elementas padaro tipus realistais, tai reiškia, kad šie tipai standartiškai yra linkę į materialistines (kairiąsias) pažiūras ir idealistinės (dešiniosios) pažiūros šiems tipam sukelia asmenybės ir vaizduotės sutrikimus.

Girdimosios atminties asmenybės elementas padaro tipus adaptyvais, tai reiškia, kad šie tipai yra standartiškai linkę tiek į materialistines ir idealistines pažiūras ir pažiūrų pobūdis priklauso daugiausia nuo supančios aplinkos ir turi polinkį labiau įvairuoti bei kisti. Didesnės prisitaikymo ir tolerancijos savybės.

Vaizduotės asmenybės elementas padaro tipus pedantais, tai reiškia, kad šie tipai yra standartiškai linkę į tvarką, pedantizmą ir stiprias, kardinalias pažiūras. Pačios pažiūros gali būti tiek idealistinės, tiek materialiosios, nors bendra prasme šie tipai turi kiek didesnį polinkį į idealistines pažiūras.