Linkolno tipo aprašymas

linkolnas tipo modelis

Linkolnas (linkolno tipas) – stiprių pažiūrų, stiprios valios, teorinės vaizduotės, instinktyvių santykių intravertas.

Asmenybės elementai: Darbas ir Vaizduotė

Žmogaus genotipai: abiejų lyčių linkolno genotipai ir moteriškos lyties voltero genotipas

Linkolno tipas yra pavadintas pagal Abraomą Linkolną (1809-1865) – iškilų JAV prezidentą, kuris vadovavo šaliai sunkios konstitucinės, karinės ir moralinės krizės, Amerikos pilietinio karo, metu, išsaugodamas valstijų sąjungą, nutraukdamas vergovę ir skatindamas ekonominę ir finansinę modernizaciją.

Linkolno tipas (asmenybės tipas) pirmiausia atsirado kartu su voltero genotipo moterų pasirodymu (skirtingai negu vyriškos lyties volterai jos yra linkolno tipo). Vėliau atsirado linkolno genotipas, kuris talpina savyje tiek vyriškos, tiek moteriškos lyties „grynuosius“ linkolno tipus. Dėl savo santykinio vėlyvo pasirodymo linkolnas yra rečiausias tipas pasaulyje, bet nepaisant to labai greitai plinta. Linkolno tipas ypač plinta platono tipo dominuojamoje vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikos šalyse bei Afrikoje (darvino ir platono tipų aplinka sukuria idealias sąlygas linkolno tipui plisti). Didesnis nei vidutinis seksualinis patrauklumas bronsono moterų atžvilgiu taip pat padeda plisti šiam tipui.

linkolnas linkolno genotipo veido bruozai

Linkolno tipo žmonės turi šias kaukolės proporcijas:

 • Didelį nosikaulį (nosikaulis yra šiek tiek pasisukęs į kairę veido pusę) – atspindi didelę vaizduotę
 • Mažas apatinis žandikaulis ir mažas pakaušis – atspindi mažą regimąją atmintį.
 • Vidutinio dydžio kakta – atspindi didelį asmenybės valdymą (lyginant su tipais su mažom kaktom), kairėje kaktos pusėje yra kalbos ir psichoanalizės procesai
 • Didelis smakras – atspindi didelę garsinę-žodinę atmintį (garsinė žodinė atmintis naudojama muzikoje, kalboje, rašyme ir dėl kalbos bei rašto svarbos ypatingai svarbi žinių įsisavinime bei oratorystėje).
 • Kakta – simetriška
 • Žandikaulis ir pakaušis – simetriški
 • Žiūrint iš šono veidas atrodo plokščias
 • Mažos nugaros smegenys ir mažos smegenėlės įgalina smulkų semitinį kūno sudėjimą
 • Vyriškas plaukų plikimas=TAIP (jeigu yra DHT perteklius)

Asmenybės elementai kontroliuojami dešiniuose kaktos skiltyse:

 • Darbas – įgalina į darbą orientuotą asmenybę. Darbo ir veiklos vengimas linkolno tipui slopina asmenybę ir intelektą.
 • Vaizduotė – daro linkolno tipą pedantu. Sukuria stiprias pažiūras (pažiūroms būdingas kardinalumas), į vaizduotę orientuota asmenybė.

Tipų santykiai:

 • Teigiami santykiai su kitais linkolnais
 • Teigiami santykiai su darvinais
 • Pagarbos santykiai su platonais

Žinių įsisavinimas:

 • Gebėjimas mokytis ir įsisavinti žinias – aukštas
 • Kitos paminėtinos savybės:
 • Patyčių procesas nėra aktyvus linkolno tipo vaizduotėje
 • Valios dydis: didelė valia

Tarpasmeniniai santykiai:

 • Psichoanalizė – vyksta kairiojoje kaktos skiltyje. Įgalina kitų žmonių asmenybės ir veiksmų analizę
 • Bendravimo instinktai– vyksta kairiojoje pakaušio skiltyje. Atlieka santykių planavimo funkciją. Atlieka panašią funkciją kaip regimosios emocijos, bet šis procesas veikia instinktyviu santykių planavimo principu (trūkumas yra emocinio ekspresyvumo praradimas, kurį suteikia regimosios emocijos). Bendravimo instinktai suformuoja labai aiškius bendravimo dėsningumus.

Pažiūros:

 • Tendencija turėti religingas ir dešiniąsias pažiūras = didelis religingumas vyrams nėra būdingas (linkolno tipo moterims būdingesnis), dažnos tiek stiprios dešinios tiek stiprios kairiosios pažiūros.
 • Pažiūrų stilius (politinių, asmeninių ir t.t.) – stiprios pažiūros

Psichologinės būsenos:

 • Tipų teorijos kūrimo metu stebint linkolno tipo asmenis nebuvo pastebėta vaizduotės sutrikimų (didesnio nei vidutinio humoro jausmo), todėl linkolno tipui nebūdinga nei depresija nei šizofrenija ir visuomet šis tipas turi standartinę psichologinę būseną, tačiau blogomis sąlygomis gali sutrikti dėmesys ir jame dominuoti ypatingai žema nuotaika (panašiai kaip platono tipo moderistų atveju). Linkolno tipo vyrai turi žemą arba vidutinį humoro jausmą, tuo tarpu linkolno tipo moterys visuomet turi vidutinį humoro jausmą. Gynybinės psichologinės sistemos nebuvimas (depresijos ir šizofrenijos trūkumas) padarė linkolno tipą labai pažeidžiamą blogoms psichologinėms ir aplinkos sąlygoms.

linkolnas david cameron veido bruozai

linkolnas vitas veido bruozai

linkolnas leelee sobieski veido bruozai

Voltero genotipo moterys turi linkolno tipo smegenis, todėl jos turi tuos pačius elgesio ir tipų santykių dėsningumus kaip linkolno tipo moterys. Dėl šios priežasties jos turi būti laikomos linkolnėmis. Kaukolės proporcijos yra tokios pat kaip linkolno genotipo moterų (įskaitant nosies kaulą, kuris yra pasisukęs į kairę veido pusę. Vienintelė išimtis yra ta, kad voltero genotipo moterų veidas yra smailus).

linkolnas voltero genotipo veido bruozai

Gyvas voltero genotipo linkolnės pavyzdys:

linkolnas voltoido genotipo sarah jessica parker veido bruozai

linkolnas teigiami santykiai

Tipų santykiai tarp to paties tipo žmonių yra visuomet teigiami, todėl linkolno tipo žmonės visuomet turės teigiamus santykius su kitais linkolno tipo žmonėmis. Sutampantys regimųjų emocijų ir intuicijos asmenybės elementai sukuria idealų teigiamą asmenybių suderinamumą ir vienas kito tarpusavio supratimą. Jeigu linkolno tipo individas suvokia kitą linkolno tipo asmenį neigiamai (jeigu yra asmeninis konfliktas ir pan.), tuomet jie neturės gerų asmeninių santykių, bet idealus suderinamumas tarp jų išliks. linkolno tipo žmonės pasąmoningai teikia pirmenybę kitiems linkolno tipo žmonėms, kuomet formuoja santykius.

linkolnas teigiami tipu santykiai

Linkolno tipo individai turi teigiamus santykius su darvino tipo vyrais. Šių tipų sutampantys darbo asmenybės elementai ir suderinamas linkolno vaizduotės asmenybės elementas su darvino tipo intuicijos asmenybės elementu sukuria idealius teigiamus tarptipinius santykius. Tai sukuria idealų tarpusavio supratimą tarp šių tipų (tačiau neigiamas asmeninis tarpusavio suvokimas gali „iškreipti“ šį santykį ir sukurti iliuziją, kad nėra asmenybių suderinamumo). Linkolno tipas yra labai linkęs kurti draugystes su darvino tipo asmenimis lygiai kaip ir su linkolno tipo asmenimis.

linkolnas pagarbos tipu santykiai

Linkolno tipo žmonės turi pagarbos santykius platono tipu. Sutampantys abiejų tipų darbo asmenybės elementai ir kontaktuojantis linkolno tipo vaizduotės elementas su platono tipo garsinės-žodinės atminties elementu sukuria pasąmoningą pagarbų santykį ir savotišką žavėjasį tarp šių tipų. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad vienas kito supratimas yra žemesnis negu teigiamų santykių atveju. Šie geri santykiai tarp šių tipų gali būti nesunkiai matomi germaniškose šalyse (pvz Vokietijoje ir Austrijoje), kur linkolno tipo žmonės platono daugumose visuomenėje bendra prasme turi aukštą statusą ir labai gerą psichologinę aplinką, tačiau svarbu pabrėžti, kad šis pasąmoningas pagarbus santykis nėra vienpusis, o visuomet abipusis. Taip kaip ir teigiamų santykių atveju neigiamas asmeninis suvokimas (asmeniniai konfliktai ir pan.) iškreipia pagarbos tarptipinius santykius ir todėl dėka neigiamo suvokimo gali susidaryti iliuzija, kad tarp asmenų nėra jokio suderinamumo.

*Pagarbos santykiai gali būti nesunkiai matomi empiriškai, bet teoriškai priežastis, kodėl šie santykiai atsiranda yra vis dar hipotezės lygmenyje ir nėra iki galo teoriškai gerai suprasti.

linkolnas vidutiniai tipu santykiai

Kuomet tarp tipų nei vienas arba tik vienas asmenybės elementas nesutampa, bet jie tarpusavyje neprieštarauja vienas kitam, tuomet galioja vidutiniai tipų santykiai. Linkolno tipas turi vidutinius santykius su nortono, ramzio, bronsono ir voltero tipais. Vidutiniai santykiai nereiškia, kad geri asmeniniai santykiai tarp šių tipų asmenų nėra įmanomi, tai tik reiškia, kad geri asmeniniai santykiai tarp šių tipų labiausiai remsis asmeninėmis pastangomis, o tarpusavio supratimas bus žemesnis nei teigiamų tipų santykių atveju.

linkolnas atsparumas blogoms salygoms

Linkolno tipo atsparumas blogoms sąlygoms yra labai žemas dėl teorinės vaizduotės ir gynybinių psichologinių būsenų nebuvimo. Linkolno tipas neišgyvena bronsono tipo daugumos visuomenėse.

linkolnas linkolno genotipu evoliucija

Linkolno genotipas evoliucionavo* iš voltero genotipo pozityviu genetinių mutacijų būdu. Pirmasis linkolno tipo žmogus pasirodė voltero genotipo moters pavidalu (nes voltero tipas išskirtinai vyriškas, todėl voltero genotipo moteris turi linkolno tipo smegenis). Tiek vyriškos tiek moteriškos lyties linkolno genotipo žmonės turi linkolno tipo asmenybę.

*Tam kad būtų išvengta nesusipratimų, būtina pabrėžti, kad genotipų evoliucija nereiškia, kad genotipai ir tipai, kurie atsirado vėliau evoliucijos laiko juostoje yra „geresni“ už tuos, kurie atsirado anksčiau. Nėra bendra prasme nei pranašesnių nei žemesnių tipų ir genotipų. Visi dabar egzistuojantys tipai turi savo privalumų ir trūkumų, priklausomai nuo konkrečios aplinkos ir veiklos srities.

sudejimai1

Linkolno tipas turi smulkų semitinį kūno tipą. Semitinis kūno sudėjimas turi du kartus mažesnes stuburo smegenis ir smegenėlės lyginant su mongoliniu kūno tipu. Semitinio kūno tipo proporcijos: smulkūs kaulai (maždaug apie pusantro arba du kartus smulkesni lyginant su mongolinio tipo standartu. Pats smulkiausias kūno sudėjimas), trumpos kojos ir ilga viršutinė kūno dalis. Semitinis kūno sudėjimas paprastai didelius, stačius pečius ir stipriausias rankas lyginant su kitais sudėjimais.

N.B.: Raumenų ar riebalų masės kiekis nekeičia kūno sudėjimo. Kūno sudėjimą apsprendžia vien tik skeleto proporcijos. Hormonų lygiai tam tikru laipsniu įtakoja kaulų stambumą, bet nekeičia kūno sudėjimo.