Tipų santykiai

Skirtingi žmogaus tipai turi savo unikalius bendravimo dėsningumus. Nors ir sakoma, kad priešingybės traukia, bet draugysčių ir asmeninių santykių pasaulyje žmonės paprastai pasąmoningai renkasi tuos žmones, su kuriais jiems yra lengviau bendrauti ir būti suprastais. Žmogaus išskirtinė savybė nuo kitų gyvūnų yra ta, kad jis turi asmenybę, kuri ypatingai įtakoja to žmogaus bendrą individualų charakterį, pomėgius ir net intelektą. Asmenybės valdymas vyksta dešinėje kaktos skiltyje:

asmenybes valdymas wire

Kaip matote, asmenybės valdymo srityje yra kontroliuojamos dvi savybės: viena intelektinė (tiesiogiai su intelektu susijusi) ir viena neintelektinė (su intelektu tiesiogiai nesusijusi savybė). MTT šios dvi savybės yra vadinamos asmenybės elementais.

Teigiami tipų santykiai

Kuomet asmenybės elementai idealiai sutampa, tuomet tarp individų yra būdingi „teigiami“ tipų santykiai. Tarp to paties tipo individų galioja visuomet idealūs teigiami tipų santykiai, nes abu individai turi tuos pačius asmenybės elementus. Tarp skirtingų tipų taip pat gali galioti teigiami tipų santykiai, jeigu sutampa vienas asmenybės elementas, o kitas vieno tipo asmenybės elementas yra idealiai suderinamas su kito tipo asmenybės elementu. Idealiai suderinamas asmenybės elementas yra intuicija su vaizduote, todėl santykiuose tarp jų dedamas suderinamumo lygybės ženklas. Tarp individų, kurie turi tarpusavyje teigiamus tipų santykius, galioja idealus tarpusavio supratimas (taip vadinamas „susišnekėjimas iš pusės žodžių“). Individualus neigiamas asmenybės suvokimas (asmeninio konflikto ar antipatijų atveju) „iškreipia“ tipų santykius ir gali susidaryti iliuzija, kad tarp tų asmenų nėra idealaus suderinamumo, tačiau realybėje idealus suderinamumas išlieka (neigiamam suvokimui perėjus į teigiamą, tarp asmenų įmanomas idealus santykis). Teigiami tarptipiniai tipų santykiai egzistuoja tarp darvino ir linkolno tipų bei tarp ramzio ir nortono tipų.

Pagarbos tipų santykiai

Kuomet tarp dviejų skirtingų tipų individų vienas iš asmenybės elementų sutampa, o kitas kontaktuoja, tuomet susidaro pagarbos santykiai, kurie pasižymi savotišku žavėjimųsi ir individo vertinimu tarp tokius santykius turinčių tipų. Vienas kito savitarpio supratimas yra žemesnis negu teigiamų santykių atveju, tačiau santykis vis tiek yra teigiamas ir tokius santykius turintys individai vis tiek labai noriai bendrauja tarpusavyje. Pagarbos tipų santykiai dažnai sukuria idealią terpę lyderių iškilimui. Tokiais pavyzdžiais gali būti darvino tipo žmonių padėtis bronsono tipo daugumą turinčioje rytų Azijoje, Voltero tipo padėtis ramzio tipo daugumą turinčiose musulmoniškuose artimųjų rytų kraštuose. Taip pat paminėtina linkolno tipo aukšta padėtis platono tipo daugumą turinčiuose germaniškuose kraštuose (pavyzdžiui Vokietijoje, Austrijoje). Taip kaip ir teigiamų santykių atveju, jeigu egzistuoja neigiamas suvokimas tarp asmenų, kurie turi pagarbos tipų santykius, tuomet gali susidaryti iliuzija, kad neegzistuoja joks „pagarbus“ santykis.

Neigiami tipų santykiai

Kuomet tarp dviejų skirtingų tipų nei vienas iš asmenybės elementų nesutampa ir jie prieštarauja vienas kitam, tuomet atsiranda neigiami tipų santykiai. Neigiami santykiai egzistuoja tik tarp Ramzio ir Platono tipų. Šie tipai jaučia vienas kitam pasąmoningą antipatiją ir tarp šių tipų egzistuoja visiškas nesusišnekėjimas, kuris priklausomai nuo situacijos gali peraugti į neapykantą ir psichologinį ar net fizinį smurtą. Tik didelės depresijos Platono ir Ramzio tipo asmenys gali nepastebėti „nesuderinamumo“ ir bandyti kurti ilgalaikius draugiškus ar romantinius santykius, bet jie paprastai baigiasi nelaimingai ir kenkia abiejų asmenų psichologinei būklei bei asmenybei. Visuomenės, kuriose didelė gausa Ramzio ir Platono tipų, būna žymiai karingesnės ir labiau susipriešinusios (pavyzdžiui Balkanų šalys, Graikija, Afganistanas ir pan.). Viena iš dabartinio vakarų visuomenėse priešiškumo „musulmonų imigracijai“ priežasčių yra ta, kad dauguma „musulmonų imigrantų“ yra Ramzio tipo asmenys, kurie imigruoja į Platono daugumos šalis (pvz.: Švediją, Vokietiją, Norvegiją) ir tai sukelia didelę trintį tose visuomenėse bei kartais smurto protrūkius. Jeigu tik įmanoma, visuomet tiek Platono tiek Ramzio tipo asmenims reiktų vengti vienas kito draugijos, taip pat planuojant darbovietės atmosferą reikia stengtis, kad platono tipo kolektyvas nebūtų sudaromas kartu su Ramzio tipo asmenimis arba atvirkščiai, nes tai sukurtų labai neharmoningą darbo atmosferą. Pagarbos tarptipiniai santykiai egzistuoja tarp Ramzio ir Voltero tipų, tarp Darvino ir Bronsono tipų bei tarp Platono ir Linkolno tipų.

Vidutiniai tipų santykiai

Kuomet sutampa tik vienas arba nei vienas asmenybės elementas nesutampa, bet tie elementai neprieštarauja vienas kitam, tuomet atsiranda vidutiniai tipų santykiai. Vidutiniai tipų santykiai nesukuria aiškaus tipų santykių „poliškumo“ į teigiamą ar neigiamą pusę, todėl jie paprastai priklausomi pagrinde nuo asmeninių pastangų. Vidutinių tipų santykių yra daugiausia.

Tipų santykius galima supaprastai pavaizduoti tokia schema:

tipu santykiai graf

Schemoje pavaizduoti visi šiuo metu egzistuojančių tipų santykiai. Tarp to paties tipo asmenų visuomet bus teigiami santykiai ir tarp visų likusių tipų, tarp kurių nėra teigiamų, pagarbos ar neigiamų santykių, visada bus vidutiniai santykiai.