Psichologiniai santykiai

Psichologiniai santykiai yra kalbos neintelektinis tarpasmeninių santykių procesas (neintelektiniai procesai tiesiogiai neįtakoja intelekto). Psichologiniai santykiai atsirado visų pirma pas platono tipą ir evoliucijos metu buvo perduoti ir darvino tipui.

psichologiniai santykiai tipu evoliucija

Bendravimo instinktai evoliucijos eigoje pakeitė emocinių tipų regimųjų emocijų procesą ir perėjo iš pakaušio į kairės kaktos sritį:

psichologiniai santykiai wire

Psichologiniai santykiai atlieka tam tikras funkcijas kaip ir emocijos, meilę, neapykantą, draugiškumą. Psichologiniai santykiai skiriasi nuo emocijų tuo, kad žmogus negali mylėti priešingos lyties ir dar tuo, kad meilė ir neapykanta yra pastovios kokybės. Žmogus myli 25% priešingos lyties atstovus vienoda meile, tik skiriasi asmeninis požiūris į žmogų. Pusę mylimų žmonių yra suvokiami seksualine meile, o kita puse standartine meile, 50% žmonių yra nekenčiama be jokios kokybės, 25% priešingos lyties atstovų yra neutraliai suvokiami ir 50% savo lyties atstovų yra vienodai draugiškai suvokiami. Platono moderisto ir Darvino tipai teigiamus ir mylimus žmones suvokia ne vienodai. Platono moderisto ir Darvino tipai skaito savais tipus su kuriais yra įgimti teigiami santykiai ir pagarba, tuo tarpu tipai, su kuriais yra vidutiniai santykiai ar neigiamai suvokiami įgimti teigiami ir pagarbos santykiai savais neskaitomi. Platono moderisto ir darvino tipams savų suvokimas yra integruotas į psichologinius santykius. Šie tipai stengiasi bendrauti su savais. Darvino tipui savi yra teigiamai suvokiami darvino, linkolno, bronsono tipai, tačiau darvino tipo asmeniui darvino, linkolno, bronsono tipai, kurie yra psichologiškai suvokiami neigiamai, nėra savi. Platonui moderistui savi žmonės yra Platono ir Linkolno tipai. Platonas moderistas stengiasi bendrauti su kitais platonais moderistais ir sukurti platonų moderistų bendravimo grupuotes. Darvino tipui bendravimo grupuočių sukūrimas vien tik su darvino tipu nėra būdingas.
Platono ir darvino tipams kakta yra kairėje pusėje dvigubai didesnė, o dešinėje dvigubai mažesnė. Pas platono ir darvino tipus kairė kakta užsiima kalba, psichoanalize ir psichologiniais santykiais, o dešinė kaktos pusė asmenybės valdymu. Skirtingai negu voltero ir linkolno tipams kalba gali kartu dirbti su vienu iš psichologizmo procesų. Kalbėdami platono ir darvino tipai gali naudoti arba psichoanalizę arba psichologinius santykius, tačiau kartu psichoanalizė su psichologiniais santykiais pas platono ir darvino tipus vykti negali. Todėl žmogus gali pirma analizuoti žmones, o paskui kuria santykius arba atvirkščiai ir tai daryti gali kalbant arba tylint.
Bendra prasme moteriška lytis lenkia vyrišką lytį psichologiniai santykių kokybe.