Darvino tipo aprašymas

darvino tipo modelis

Darvinas (darvino tipas) – įžvalgių pažiūrų, teorinės vaizduotės, psichologinių santykių intravertas.

Asmenybės elementai: Darbas ir Intuicija

Žmogaus genotipai: tik vyriškos lyties darvinai (darvino genotipo moteriškoji lytis yra platono tipo)

Darvino tipas yra pavadintas pagal Čarlzą Darviną (1809-1882) – anglų natūralistą, kuris padėjo pagrindus evoliucijos teorijai.

Darvino tipas (asmenybės tipas) atsirado kartu su darvino genotipo žmonių pasirodymu. Darvino tipas buvo vienas pirmųjų teorinių tipų pasirodžiusių žemėje (darvino tipas turi teorinę vaizduotę). Šis tipas yra ypač išplitęs juodaodžių apgyvendintoje Afrikoje. Taip pat darvino tipas ypač sutinkamas bronsono ir platono tipo dominuojamose visuomenėse. Darvinas yra išskirtinai vyriškas tipas, nes darvino tipo smegenys nepritaikytos moteriškajai lyčiai, todėl darvino genotipo moterys turi platono tipo smegenis.

darvinas darvino genotipo veido bruozai

Darvino tipo žmonės turi šias kaukolės proporcijas:

 • Mažas nosikaulis (nosikaulis yra šiek tiek pasisukęs į kairę veido pusę) – atspindi mažą vaizduotę
 • Vidutinio dydžio žandikaulis ir vidutinio dydžio pakaušis – atspindi vidutinio dydžio regimąją atmintį (vidutinio dydžio dėmesio, nuotaikos ir vizualinės informacijos išsaugojimo aparatą). Dešinys žandikaulis didesnis už kairįjį žandikaulį, todėl dešinė pakaušio skiltis yra didesnė už kairiąją pakaušio skiltį. Taip atsitiko, nes darvino tipas lygiai taip pat kaip platono tipas neturi regimųjų emocijų proceso, tad papildoma vieta kairėje pakaušio pusėje tapo nereikalinga (darvino tipas vietoj regimųjų emocijų turi psichologinių santykių procesą).
 • Didelė kakta – atspindi didelį asmenybės valdymą. Suteikė papildomos vietos psichologiniams tarpasmeninių santykių procesams.
 • Mažas smakras – atspindi mažą žodinę ir garsinę atmintis (mažas žodinės ir garsinės informacijos apdorojimo ir išsaugojimo aparatas).
 • Kakta – asimetriška (kairė pusė didesnė už dešiniąją)
 • Žandikaulis ir pakaušis – asimetriški (dešinė pusė didesnė už kairiąją)
 • Žiūrint iš šono veidas atrodo smailus
 • Darvino tipas turi smulkų afrikinį kūno sudėjimą
 • Vyriškas plaukų plikimas=TAIP (jeigu yra DHT perteklius)
Asmenybės elementai kontroliuojami dešiniuose kaktos skiltyse:
 • Darbas – įgalina į darbą orientuotą asmenybę. Darbo ir veiklos vengimas darvino tipui slopina asmenybę ir sukelia šizofreniją.
 • Intuicija (Cheminė atmintis) – padaro darvino tipą realistu (idealistinės pažiūros tokios kaip religija arba dešinės pažiūros sukelia darvino tipui šizofrenija, įgimtas polinkis į kairiąsias pažiūras ir nereligingumą). Intuicija grįsta asmenybė.

Tipų santykiai:

 • Teigiami santykiai su kitais darvinais
 • Teigiami santykiai su linkolnais
 • Pagarbos santykiai su bronsonais

Žinių įsisavinimas:

 • Gebėjimas mokytis ir įsisavinti žinias – žemas

Kitos paminėtinos savybės:

 • Atskiras patyčių procesas – patyčių proceso nėra darvino tipo vaizduotėje. Šaipymasis gali būti atliekamas bendrais vaizduotės pajėgumais, bet jis gerokai mažesnis lyginant su tipais, kurie turi atskirų patyčių procesą.
 • Valios dydis: standartinis

Tarpasmeniniai santykiai:

 • Psichoanalizė – vyksta kairioje kaktos skiltyje. Įgalina kitų žmonių asmenybės ir veiksmų analizę
 • Psichologinių santykių procesas – vyksta kairiojoje kaktos skiltyje. Atlieka santykių planavimo funkciją. Atlieka panašią funkciją kaip regimosios emocijos, bet tai yra labiau valdomas ir racionalesnis procesas (trūkumas yra emocinio ekspresyvumo praradimas, kurį suteikia regimosios emocijos).

Pažiūros:

 • Tendencija turėti nereligingas ir kairiąsias pažiūras = labai didelė (N.B: religingumas ir dešiniosios pažiūros automatiškai sukelia Darvino tipo individams šizofreniją, nes intuicijos asmenybės elementas nėra suderinamas su šiomis pažiūromis (Reikia atkreipti dėmesį, kad asmenybės elementų slopinimas visuomet sukelia vaizduotės ir asmenybės sutrikimus).
 • Pažiūrų stilius (politinių, asmeninių ir t.t.) – įžvalgus

Darvino tipas turi šias psichologines būsenas:

 • Virilizmas (iš lot. žodžio virilis – vyriškas) – psichologinis darvino tipo režimas, kurio metu individas pasižymi aukštu elgesio patrauklumu priešingai lyčiai. Virilistai taip pat gali būti atskiriami pagal pasąmoningą homofobišką elgseną*, kuri labai akivaizdžiai (bet nebūtinai agresyviai) yra išreiškiama (virilistai pasąmoningai vengia abiejų lyčių homoseksualių asmenų kompanijos ir draugiško kontakto). Nuotaika didesniąją laiko dalį yra pesimistinė – dėmesys pastebi daugiau neigiamų negu teigiamų dalykų, todėl dominuoja bloga nuotaika (maždaug virš 55 proc. sudaro bloga nuotaika, mažiau nei 45 proc. laiko dominuoja gera nuotaika). Humoro jausmas vaizduotėje yra mažas arba vidutinis.
 • Puritizmas (iš lot. žodžio purus – skaistus, doras) – darvino tipo psichologinė būsena, kurio metu individas neturi vaizduotės ar asmenybės sutrikimo (humoro jausmas žemas arba vidutinis) ir kurio elgesio patrauklumas priešingai lyčiai yra žemas. Nuotaika didesniąją laiko dalį yra pesimistinė (bloga nuotaika dominuoja dėmesyje).
 • Šizofrenija – teorinės vaizduotės sutrikimas (teorinė vaizduotė yra šiek tiek sudėtingesnė už standartinę vaizduotę, todėl jos sutrikimas atneša žymiai stipresnius neigiamus padarinius lyginant su depresija, kuri būdinga žmonėms su standartine vaizduote). Šizofreniško asmens humoro jausmas vaizduotėje yra aukštesnis nei vidutinis (dažniausiai labai aukštas). Bloga nuotaika dominuoja dėmesį. Patrauklumas priešingai lyčiai yra žemesnis negu virilizmo atveju. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl stiprios neigiamos konotacijos šizofrenija yra diagnozuojama tik asmenims su pačiais sunkiausiais šizofrenijos atvejais, bet iš tikro Darvino ir Voltero tipo asmenys su šizofrenija yra gana dažni visuomenėje ir pati savaime šizofrenija neturėtų būti žiūrima kaip „blogas“ ar stigmatinis reiškinys (daugelis žmonių net nepastebi didelio skirtumo tarp individo su silpna šizofrenija ir individo turinčio sveiką psichiką). Šizofrenija pagal stiprumą skirstoma į silpną arba neurotinę šizofreniją (jos metu individas nėra už socialiai priimtinų normų) ir stiprią šizofreniją (elgesys už socialiai priimtinų normų, būdingos haliucinacijos, sutrikus kalba ir t.t.). Šizofrenija gali būti aktyvi arba pasyvi. Asmenų su aktyvia šizofrenija vaizduotėje dominuoja ironija ir sarkazmas ir asmenų su pasyvia šizofrenija vaizduotėje dominuoja juokas. Asmenys su aktyvia šizofrenija gali būti atskiriami pagal labiau „aktyvų elgesį“ ir asmenys su pasyvia depresija gali būti atskiriami pagal labiau „pasyvią elgseną“.
 • Visos kitos seksualinės orientacijos išskyrus heteroseksualumą automatiškai darvino tipui sukelia šizofrenija dėl vaizduotės sutrikimo (bet tai nereiškia, kad homoseksualumas ar biseksualumas turi būti laikomas „blogu reiškiniu“ – jų sukeliama šizofrenija tėra biologinė bronsono tipo realybė).
 • *Žmogaus tipų teorija neremia homofobiško elgesio. Pasąmoninga homofobija yra paprasčiausiai reiškinys, kuris gali būti aiškiai pastebimas tarp darvino tipo virilistų.

Darvino tipo veido bruožų demonstracija ant gyvų pavyzdžių:

darvinas hugo weaving veido bruozai

darvinas jay z veido bruozai

darvinas wei yang veido bruozai

darvinas teigiami santykiai

Tipų santykiai tarp to paties tipo yra visuomet teigiami, todėl darvino tipo žmonės visuomet turės teigiamus santykius su kitais darvino tipo žmonėmis. Sutampantys regimųjų emocijų ir intuicijos asmenybės elementai sukuria idealų teigiamą asmenybių suderinamumą ir vienas kito tarpusavio supratimą. Jeigu darvino tipo individas suvokia kitą darvino tipo asmenį neigiamai (jeigu yra asmeninis konfliktas ir pan.), tuomet jie neturės gerų asmeninių santykių, bet idealus suderinamumas tarp jų išliks. Darvino tipo žmonės pasąmoningai teikia pirmenybę kitiems darvino tipo žmonėms, kuomet formuoja santykius.

darvinas teigiami tipu santykiai l

Darvino tipo individai turi teigiamus santykius su linkolno tipo žmonėmis. Šių tipų sutampantys darbo asmenybės elementai ir suderinamas darvino intuicijos asmenybės elementas su linkolno vaizduotės asmenybės elementu sukuria idealius teigiamus tarptipinius santykius. Tai sukuria idealų tarpusavio supratimą tarp šių tipų (tačiau neigiamas asmeninis tarpusavio suvokimas gali „iškreipti“ šį santykį ir sukurti iliuziją, kad nėra asmenybių suderinamumo). Darvino tipas yra linkęs tolygiai kurti draugystes su linkolno tipo asmenimis kaip ir su darvino tipo asmenimis.

darvinas pagarbos tipu santykiai

Darvino tipo žmonės turi pagarbos santykius Bronsono tipu. Sutampantis intuicijos asmenybės elementas ir kontaktuojantis darbo elementas su bronsono tipo simpatijų-antipatijų elementu sukuria pasąmoningą pagarbų santykį ir savotišką žavėjimąsitarp šių tipų. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad vienas kito supratimas yra žemesnis negu teigiamų santykių atveju. Šie geri santykiai tarp šių tipų gali būti nesunkiai matomi rytų Azijos šalyse, kur darvino tipo žmonės bendra prasme turi aukštą statusą ir labai gerą psichologinę aplinką, tačiau svarbu pabrėžti, kad šis pasąmoningas pagarbus santykis nėra vienpusis, o visuomet abipusis. Taip kaip ir teigiamų santykių atveju neigiamas asmeninis suvokimas (asmeniniai konfliktai ir pan.) iškreipia pagarbos tarptipinius santykius ir todėl dėka neigiamo suvokimo gali susidaryti iliuzija, kad tarp asmenų nėra jokio suderinamumo.

*Pagarbos santykiai gali būti nesunkiai matomi empiriškai, bet teoriškai priežastis, kodėl šie santykiai atsiranda yra vis dar hipotezės lygmenyje ir nėra iki galo teoriškai gerai suprasti.

darvinas vidutiniai tipu santykiai

Kuomet tarp tipų nei vienas arba tik vienas asmenybės elementas nesutampa, bet jie tarpusavyje neprieštarauja vienas kitam, tuomet galioja vidutiniai tipų santykiai. Darvino tipas turi vidutinius santykius su nortono, ramzio, platono ir voltero tipais. Vidutiniai tipų santykiai nereiškia, kad geri asmeniniai santykiai tarp šių tipų asmenų nėra įmanomi, tai tik reiškia, kad geras asmeninis santykis tarp šių tipų labiausiai remsis ant asmeninių pastangų jį kurti ir palaikyti, o tarpusavio supratimas bus žemesnis nei teigiamų santykių atveju.

darvinas atsparumas blogoms salygoms

Darvino tipo atsparumas blogoms sąlygoms yra gana mažas dėl teorinės vaizduotės (blogomis psichologinėmis sąlygomis prasideda šizofrenija) ir vidutinio dydžio vizualinio aparato.

darvinas darvino genotipu evoliucija

Darvino genotipas evoliucionavo* iš platono genotipo pozityviu genetinių mutacijų būdu. Evoliucija pakrypo kiek netikėta linkme, nes smakras sumažėjo, o žandikaulis kartu su pakaušiu padidėjo. Vyriškos lyties darvino genotipo vyrai yra darvino tipo, o darvino genotipo moterys yra platono tipo.

*Tam kad būtų išvengta nesusipratimų, būtina pabrėžti, kad genotipų evoliucija nereiškia, kad genotipai, kurie atsirado vėliau evoliucijos laiko juostoje yra „geresni“ už tipus, kurie atsirado anksčiau. Nėra bendra prasme nei pranašesnių nei žemesnių genotipų. Visi dabar egzistuojantys genotipai turi savo privalumų ir trūkumų, priklausomai nuo konkrečios aplinkos ir veiklos srities.

sudejimai1

Darvino tipas turi smulkų afrikinį kūno tipą. Afrikinis kūno sudėjimas turi du kartus mažesnes stuburo smegenis ir smegenėlės lyginant su mongolinio kūno tipu. Afrikinio kūno tipo proporcijos: smulkūs kaulai (maždaug apie pusantro arba du kartus smulkesni lyginant su mongolinio tipo standartu), ilgos kojos ir trumpa viršutinė kūno dalis. Afrikinis sudėjimas turi stiprias kojas idealiai tinkančias bėgimui ir šiek tiek nuleistus pečius bei stipresnes rankas nei mongolinis sudėjimo tipas.

N.B.: Raumenų ar riebalų masės kiekis nekeičia kūno sudėjimo. Kūno sudėjimą apsprendžia vien tik skeleto proporcijos. Hormonų lygiai tam tikru laipsniu įtakoja kaulų stambumą, bet nekeičia kūno sudėjimo.

Darvino tipo stipriosios pusės:

 1. Atskiras valios procesas
 2. Į darbą orientuota asmenybė
 3. Teorinė vaizduotė
 4. Afrikinis kūno tipas su ilgomis stipriomis kojomis. Idealus sudėjimas atletikai
 5. Didelis asmenybės valdymo aparatas

Silpnosios darvino tipo pusės:

 1. Maža girdimoji atmintis
 2. Žema mokymosi geba (sąlygoja maža girdimoji atmintis ir vidutinio dydžio regimoji atmintis)
 3. Nesugebėjimas turėti dešines arba religines pažiūras be vaizduotės sutrikimo (tai gali būti laikoma ir privalumu priklausomai nuo požiūrio taško)
 4. Intuicijos asmenybės elementas sumažina darvino tipo gabumus prozai, dėl to, kad įneša bendra prasme šiokio tokio neaiškumo ir chaotiškumo į kalbą ir minčių dėstymą (bet ši savybė netrukdo poezijai ir kartais net yra privalumas)

Sritys rekomenduotinos darvino tipui:

 1. Mokslas
 2. Vizualiniai menai
 3. Bėgimas (ypač trumpų distancijų)
 4. Baletas

Darvino tipui nerekomenduotinos sritys:

 1. Muzika
 2. Grožinės literatūros rašymas