Psichoanalizė

Psichoanalizė yra kalbos neintelektinis procesas (neintelektiniai procesai tiesiogiai neįtakoja intelekto), kuris užsiima asmenybės analize. Psichoanalizė evoliucijos metu atsirado pas voltero ir platono tipus ir buvo vėliau perduoti ir darvino bei linkolno tipams:

psichoanalize tipu evoliucija

Psichoanalizė vyksta kairėje kaktos srityje:

psichoanalizei wire

Psichoanalizė atlieka panašias asmenybės analizės funkcijas kaip ir regimųjų emocijų procesas pas emocinius tipus. Psichoanalizė analizuoja žmogaus charakterį, santykius ir kitus ne teorinius su žmogumi susijusius psichologinius reiškinius. Voltero ir linkolno tipai turi iš psichologinių kalbos savybių tik psichoanalizę (o santykius kuria su bendravimo instinktų procesu), tuo tarpu platono ir darvino tipai be psichoanalizės turi dar ir psichologinių santykių neintelektinę savybę, kuri pasiremiant psichoanalizės asmenybių ir santykių nagrinėjimo pagrindu kuria santykius su kitais asmenimis. To pasėkoje voltero ir linkolno tipai turi psichologinį žmogaus analizavimą, tačiau kuria santykius su bendravimo instinktais, o platono ir darvino tipai turi ir psichologinį žmogaus analizavimą ir psichologinį santykių kūrimą, tad bendra prasme tik platono ir darvino tipai turi pilnai psichologinį bendravimą. Kadangi darvino ir platono tipų kairėje kaktos pusėje vyksta net trys procesai (intelektinis kalbos procesas ir neintelektiniai psichoanalizės ir psichologinių santykių procesai), todėl darvino ir platono tipų kairė kaktos pusės yra didesnė už dešinę kaktos pusę.

Voltero ir linkolno tipai turi vienodą kaktą abiejose pusrutuliuose, dešinėje kaktos zonoje yra asmenybės valdymas, o kairioje kaktos zonoje yra kalba su psichoanalize. Voltero ir linkolno tipams kalba ir psichoanalizė kartu vienu metu vykti negali. Jeigu žmogus kalba, tai psichoanalizė nevyksta, jeigu psichoanalizė dirba, tuomet žmogus nekalba. Vyksta greitas smegenų persijungimas panašus kaip nuotaika.

Skirtingai negu voltero ir linkolno tipams kalba gali kartu dirbti su vienu iš psichoanalizės procesų. Kalbėdamas platono ir darvino tipas gali naudoti arba psichoanalizę arba psichologinius santykius, vieną iš dviejų psichologinių procesų. Kartu vienu metu psichoanalizė su psichologiniais santykiais pas platono ir darvino tipus vykti negali. Todėl žmogus gali pirma analizuoti žmones, o paskui kurti santykius arba atvirkščiai. Tai darvino ir platono asmenys gali daryti tiek kalbant tiek tylint.