Bronsono tipo aprašymas

bronsono tipo modelis

Bronsonas (bronsono tipas) – įžvalgių pažiūrų, emocinių santykių ekstravertas.

Asmenybės elementai: Simpatijos-antipatijos ir Intuicija.

Žmogaus genotipai: vyriškos ir moteriškos lyties bronsono genotipai

Bronsono tipas yra pavadintas pagal Čarlzą Bronsoną (1921-2003) – legendinį lietuvių-totorių kilmės JAV aktorių ir oro kulkosvaidininką II pasaulinio karo metu.

Bronsono tipas (asmenybės tipas) pasirodė su bronsono genotipo žmonių atsiradimu. Tiek moteriškos tiek vyriškos lyties bronsono genotipo žmonės turi bronsono tipo smegenis. Bronsonai greitai išplito ir pradėjo dominuoti pasaulyje. Didžiausia bronsono tipo koncentracija šiomis dienomis yra rytų Azijoje bei rytų Europoje, bet bronsono tipas yra išplitęs visame pasaulyje, nes dėka aukšto prisitaikymo ir psichologinio atsparumo šis tipas gali gyvuoti bet kurioje visuomenėje bei yra linkęs formuoti išskirtinai bronsono tipo grupuotes, kurios turi tendenciją nukonkuruoti kitus tipus.

bronsono genotipo veido bruozai

Bronsono tipo žmonės turi šias kaukolės proporcijas:

 • Mažą nosikaulį (nosikaulis yra šiek tiek pasisukęs į kairę veido pusę) – atspindi mažą vaizduotę
 • Didelis apatinis žandikaulis ir didelis pakaušis – atspindi didelę regimąją atmintį. Didesnė pakaušio skilties talpa suteikė vietos regimųjų emocijų proceso atsiradimui.
 • Maža kakta – atspindi mažą asmenybės valdymą (lyginant su tipais su aukštesnėm kaktom)
 • Didelis smakras – atspindi didelę girdimąją atmintį (girdimoji atmintis naudojama muzikoje, kalboje, rašyme ir dėl kalbos bei rašto svarbos ypatingai svarbi žinių įsisavinime bei oratorystėje).
 • Kakta – simetriška
 • Žandikaulis ir pakaušis – simetriški
 • Žiūrint iš šono veidas atrodo plokščias
 • Didelės nugaros smegenys ir didelės smegenėlės įgalina stambų mongolinį kūno sudėjimą
 • Natūralus vyriškas plaukų plikimas=NE (plaukų retėjimas ir plikimas bronsono tipui įmanomas tik patologijos atveju)

Asmenybės elementai kontroliuojami dešinioje kaktos skilčių pusėje:

 • Simpatijos-antipatijosbendravimo planavimo procesas, kuris sukuria ties bendravimu ir visuomenę orientuotą asmenybę. Bet koks bendravimo slopinimas bronsono tipui sukelia depresiją.
 • Intuicija (Cheminė atmintis) – padaro bronsono tipą realistu (idealistinės pažiūros tokios kaip religija arba dešinės pažiūros sukelia bronsono tipui depresiją). Intuicija grįsta asmenybė.

Tipų santykiai:

 • Teigiami santykiai su kitais bronsonais
 • Pagarbos santykiai su darvinais

Žinių įsisavinimas:

Mokymosi potencialas – Labai aukštas

Tarpasmeniniai santykiai:

 • Regimosios emocijos, kurios yra aktyvios kairioje pakaušio skiltyje (aukštesnis emocinis ekspresyvumas lyginant su tipais, kurie neturi regimųjų emocijų)
 • Procesai kalbos zonoje (kairioje kaktos skiltyje):
 • Kalba – protinis procesas, kuris įgalina kalbą

Kiti paminėtini Bronsono tipo procesai smegenyse:

 • Patyčių procesas, kuris aktyvus vaizduotės srityje (N.B.: neaktyvus bronsono-moderistuose, tik bronsono tipo optimistai ir depresyvieji turi aktyvų patyčių procesą, kuris užima maždaug 1/4 vaizduotės, todėl sumažina intelekto pajėgumus)
 • Simpatijų-antipatijų dydis – standartinis
 • Vaizduotės tipas – standartinė vaizduotė

Pažiūros:

 • Tendencija turėti nereligingas ir kairiąsias pažiūras = labai didelė (N.B: religingumas ir dešiniosios pažiūros automatiškai sukelia bronsono tipo individams depresiją, nes intuicijos asmenybės elementas nėra suderinamas su šiomis pažiūromis (Reikia atkreipti dėmesį, kad asmenybės elementų slopinimas visuomet sukelia vaizduotės ir asmenybės sutrikimus).
 • Pažiūrų stilius (politinių, asmeninių ir t.t.) – įžvalgus

Bronsono tipas turi šias psichologines būsenas:

 • Optimizmas – psichologinis bronsono tipo režimas, kurio metu individas pasižymi aukštu elgesio patrauklumu priešingai lyčiai. Nuotaika didesniąją laiko dalį yra teigiama (nuotaika yra dalis dėmesio procesų, kurie vyksta kairioje pakaušio skiltyje), todėl susikuria optimistinė asmenybė (tai reiškia, kad tokio žmogaus dėmesys aplinkoje pastebi daugiau teigiamų negu neigiamų dalykų). Optimistai turi vidutinį humoro jausmą (humoras yra generuojamas vaizduotėje – apatinėje momens skiltelėje). Optimizmas yra viena iš dviejų optimalių Bronsono tipo psichologinių būsenų (tai reiškia, kad optimizmo būsenos bronsono tipo individai neturi asmenybės ir vaizduotės sutrikimų).
 • Moderizmas – (iš lot. k. žodžio moderatio – nuosaikumas)psichologinė bronsono tipo būsena, kurios metu individui būdingas žemas humoro jausmas (humoro generavimas vaizduotės srityje beveik neaktyvus). Bronsono moderistų patrauklumas priešingai lyčiai yra gerokai mažesnis nei optimistų. Tokia psichologinė būsena išsivysto ankstyvoje vaikystėje tuo atveju, jeigu šeimoje buvo geros sąlygos ir jeigu aplinkoje humoro jausmas buvo žemas. Bronsono tipo moderistų nuotaika didžiąją dalį laiko yra pesimistinė – dėmesys pastebi daugiau neigiamų negu teigiamų dalykų, todėl dominuoja bloga nuotaika (maždaug virš 55 proc. sudaro bloga nuotaika, mažiau nei 45 proc. laiko dominuoja gera nuotaika). Moderizmas yra nekintanti būsena ir Bronsono moderistai negali vėliau pereiti iš moderizmo būsenos į optimizmą arba depresiją (tai galioja ir atvirkščiai – optimistai ir depresyvieji Bronsonai negali tapti moderistais). Kadangi vaizduotės intelektinis potencialas nėra naudojamas humorui ir patyčioms, todėl bronsono tipo moderistai turi gerokai aukštesnį intelektinį potencialą negu Bronsono optimistai arba depresyvieji. Blogomis psichologinėmis ir aplinkos sąlygomis bronsono moderistai patiria destruktyvų pesimizmą (vaizduotė nesutrinka, sutrinka tik nuotaika ir dėmesys. Destruktyvaus pesimizmo individai pasižymi neracionaliu, destruktyviu elgesiu, tačiau humoro jausmas išlieka žemas). Moderizmas yra viena iš dviejų bronsono tipo optimalių psichologinių būsenų.
 • Depresija – pischologinė bronsono tipo būsena, kurios metu individui būdingas didesnis nei vidutinis humoro jausmas. Atkreipti dėmesį, kad MTT humoru laikoma ne tik juokavimas, bet juokas, bei sarkazmas ir ironija. Bronsono tipo depresyvių individų nuotaika didžiąją dalį laiko yra pesimistinė – dėmesys pastebi daugiau neigiamų negu teigiamų dalykų, todėl dominuoja bloga nuotaika (maždaug virš 55 proc. nuotaikos sudaro bloga nuotaika, mažiau nei 45 proc. laiko dominuoja gera nuotaika. Stiprėjant depresijai pesimizmas vis didėja). Depresijos metu bronsono tipo individams būdingos patyčios. Bronsono tipo optimistai gali pereiti į depresiją ir atvirkščiai. Depresija skirstoma į aktyvią ir pasyvią atsižvelgiant į tai koks humoro tipas dominuoja vaizduotėje.
 • Aktyvios depresijos asmenų vaizduotėje dominuoja ironija ir sarkazmas, o pasyvios depresijos asmenų vaizduotėje dominuoja juokas. Asmenys su aktyvia depresija gali būti atskiriami pagal labiau „aktyvų elgesį“ (ir dažnai padidintą polinkį dominuoti bei suvaldyti situaciją) ir asmenys su pasyvia depresija gali būti atskiriami pagal labiau „pasyvią elgseną“.
 • Visos kitos seksualinės orientacijos išskyrus heteroseksualumą automatiškai Bronsono tipui sukelia depresija dėl vaizduotės sutrikimo (bet tai nereiškia, kad homoseksualumas ar biseksualumas turi būti laikomas „blogu reiškiniu“ – homoseksualumo sukeliama depresija tėra biologinė bronsono tipo realybė).

Bronsono tipo veido bruožų demonstracija ant gyvų pavyzdžių:

 • bronsonas george clooney bruozai

bronsonas jo hyeon jae

bronsonas heidi klum bruozai

bronsonas li gong bruozai

bronsonas teigiami santykiai

Tipų santykiai tarp to paties tipo yra visuomet teigiami, todėl bronsono tipo žmonės visuomet turės teigiamus santykius su kitais bronsono tipo žmonėmis. Sutampantys regimųjų emocijų ir intuicijos asmenybės elementai sukuria idealų teigiamą asmenybių suderinamumą. Jeigu Bronsono tipo individas suvokia kitą bronsono tipo asmenį neigiamai (jeigu yra asmeninis konfliktas ir pan.), tuomet jie neturės gerų asmeninių santykių, bet idealus suderinamumas tarp jų išliks. Bronsono tipo žmonės pasąmoningai teikia pirmenybę kitiems bronsono tipo žmonėms, kuomet formuoja santykius. Dėl intuicijos ir simpatijų-antipatijų asmenybės elementų bronsono tipo žmonės stipriai linkę į „tik bronsono grupuočių“ formavimą.

bronsonas pagarbos tipu santykiai

Bronsono tipo žmonės turi pagarbos santykius darvino tipo vyrais. Sutampantis intuicijos asmenybės elementas ir kontaktuojantis simpatijų-antipatijų elementas su darvino tipo darbo elementu sukuria pasąmoningą pagarbų santykį ir savotišką žavėjimąsį tarp šių tipų. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad vienas kito supratimas yra žemesnis negu teigiamų santykių atveju. Šie geri santykiai tarp šių tipų gali būti nesunkiai matomi rytų Azijos šalyse, kur darvino tipo žmonės bendra prasme turi aukštą statusą ir labai gerą psichologinę aplinką, tačiau svarbu pabrėžti, kad šis pasąmoningas pagarbus santykis nėra vienpusis, o abipusis. Taip kaip ir teigiamų santykių atveju neigiamas asmeninis suvokimas (asmeniniai konfliktai ir pan.) iškreipia pagarbos tipų santykius ir todėl dėka neigiamo suvokimo gali susidaryti iliuzija, kad tarp asmenų nėra jokio suderinamumo.

bronsonas vidutiniai tipu santykiai

Kuomet tarp tipų nei vienas arba tik vienas asmenybės elementas nesutampa, bet jie tarpusavyje neprieštarauja vienas kitam, tuomet galioja vidutiniai tipų santykiai. Bronsono tipas turi vidutinius santykius su nortono, ramzio, platono, voltero ir linkolno tipais. Vidutiniai santykiai nereiškia, kad geri asmeniniai santykiai tarp šių tipų asmenų nėra įmanomi, tai tik reiškia, kad nėra geri santykiai tarp šių tipų labiausiai remsis ant asmeninių pastangų sukurti ir išlaikyti gerus asmeninius santykius ir tarpusavio supratimas bus žemesnis nei teigiamų santykių atveju.

bronsonas atsparumas blogoms salygoms

Bronsono tipas yra vienas atspariausių tipų blogoms sąlygoms ir tik platono tipas lenkia bronsono tipą pagal prisitaikymą prie įvairios fizinės ir psichologinės aplinkos.

bronsonas bronsono genotipu evoliucija

Bronsono genotipas evoliucionavo* iš nortono genotipo pozityviu genetinių mutacijų būdu. Tiek vyriškos tiek moteriškos lyties bronsono genotipo žmonės turi bronsono tipo asmenybę.

*Tam kad būtų išvengta nesusipratimų, būtina pabrėžti, kad genotipų evoliucija nereiškia, kad genotipai ir tipai, kurie atsirado vėliau evoliucijos laiko juostoje yra „geresni“ už tuos, kurie atsirado anksčiau. Nėra bendra prasme nei pranašesnių nei žemesnių tipų ir genotipų. Visi dabar egzistuojantys tipai turi savo privalumų ir trūkumų, priklausomai nuo konkrečios aplinkos ir veiklos srities.

sudejimai1

Bronsono tipas turi stambų mongolinį kūno tipą . Mongolinis kūno sudėjimas turi du kartus didesnes stuburo smegenis ir smegenėlės lyginant su afrikiniu ir semitiniu kūno tipu. Mongolinio kūno tipo proporcijos: stambūs kaulai (maždaug apie du kartus stambesni lyginant su semitinio arba afrikinio sudėjimo standartu), vidutinio ilgio kojos ir ilga viršutinė kūno dalis. Mongolinio sudėjimo žmonėms būdingas stiprus stuburas ir labai plastiškas, judrus kūnas. Dėl šio kūno tipo bronsono tipo žmonės demonstruoja gerus rezultatus daugybėje sporto šakų, ypač sunkumų kilnojime, kovų menuose ir pan. Didelės nugaros smegenys ir smegenėlės leidžia bronsono tipui geriau ištverti šaltį, prisitaikyti prie laukinės ar atšiaurios aplinkos, leidžia geriau koordinuoti kūną ir įgalina didelį judesių plastiškumą. Mongolinio sudėjimo žmonės yra mažiau įsitempę lyginant su kitų sudėjimų asmenimis. Šis kūno sudėjimo tipas turi tendenciją labiau kaupti riebalinę masę ant šlaunų.

N.B.: Raumenų ar riebalų masės kiekis nekeičia kūno sudėjimo. Kūno sudėjimą apsprendžia vien tik skeleto proporcijos. Hormonų lygiai tam tikru laipsniu įtakoja kaulų stambumą, bet nekeičia kūno sudėjimo. Blogiau besimaitinančiose visuomenėse bendras skeleto dydis gali būti mažesnis (įskaitant ūgį), tačiau bendros konkretaus kūno tipo proporcijos yra išlaikomos.

Bronsono tipo stipriosios pusės:
 1. Geriausios bendravimo savybės iš visų tipų
 2. Aukštos prisitaikymo savybės
 3. Aukšta mokymosi geba (didelės regimosios ir garsinės-žodinės atmintys)
 4. Didesnis šansas tapti žymiu ir mėgiamu publikos (tai įtakoja simpatijų-antipatijų asmenybės elementas)
 5. Stiprus ir plastiškas kūnas (mongolinis kūno sudėjimas)
 6. Didelė girdimoji atmintis įgalina aukštus gebėjimus su kalba ir muzika susijusiose srityse: kalbų mokinimosi, Matematikoje, Programavime, muzikos kūrime ir atlikime ir t.t.
 7. Labai aukštas tipų santykių suvokimas. To dėka Bronsono tipas linkęs formuoti „Bronsono tipo grupuotes“.
 8. Aukšta intuicija
 9. Bronsono tipo vyrai neturi natūralaus vyriško plaukų plikimo
 10. Aukšta regimoji atmintis ir dėmesys
 11. Šiuo metu labiausiai išplitęs žmogaus tipas
Bronsono tipo silpnosios pusės
 1. Teorinės vaizduotės trūkumas (teorinė vaizduotė suteikia privalumų tik mokslo ir teorinių modelių kūrime, kitose srityse jos reikšmė itin minimali)
 2. Intuicijos asmenybės elementas sumažina bronsono tipo gabumus prozai, dėl to, kad įneša bendra prasme šiokio tokio neaiškumo ir chaotiškumo į kalbą ir minčių dėstymą (bet ši savybė netrukdo poezijai ir kartais net tampa privalumu jos kūrime)
 3. Nesugebėjimas turėti dešines arba religines pažiūras be vaizduotės sutrikimo (tai gali būti laikoma ir privalumu priklausomai nuo požiūrio taško)

Įdomūs faktai apie bronsono tipą:

 1. Paradoksalu, bet daugiausia moterų vadovaujančiose pozicijose (įskaitant politiką) yra Bronsono tipo moterys su aktyvia depresija. Jos aktyviai nukonkuruoja kitų tipų moteris be matomos konkurencijos (dėl žmogaus tipų teorijos menko žinomumo visuomenėje ši diskriminacija nėra atvirai matoma). Tai vyksta arba dėl to, kad kitų tipų moterys neturi tokio susidomėjimo valdžios pozicijomis arba paprasčiausiai jos vengia agresyvios konkurencijos su depresyviomis bronsono tipo moterimis (žinoma yra išimčių). Bronsono tipo moterų dominavimas išplitęs ypač visuomenėse, kur dominuoja platono tipo vyrai.
 2. Bronsono tipas yra absoliučiai dominuojantis rytų Azijos šalyse tokiose kaip Japonija, Kinija, Šiaurės ir Pietų Korėjos ir pan. Šios šalys yra puikus pavyzdys, kad Bronsono tipas įgavęs daugumą sukuria diskriminacinę aplinką kitų tipų atžvilgiu ir tik darvino tipo vyrai šiose visuomenėse turi geras psichologines sąlygas. Bronsono tipo dominuojamose šalyse tokia tolerancija, kokia įmanoma platono visuomenėse yra retas reiškinys.
 3. Bronsono tipas dėl simpatijų-antipatijų asmenybės elemento turi aukštą pasisekimą populiarumo įgijime. Dabartinės pop muzikos bei muzikos ir filmų industrijos yra beveik išskirtinai dominuojamos bronsono tipo atlikėjų ir aktorių.