Apie

TTDesTipų Teorija buvo sukurta brolių Balio ir Liutauro Mituzų iš Šiaulių, Lietuvos.

Teorijos kūrimas prasidėjo 1992 m., kuomet 18-metis Balys Mituzas (linkolno tipas), kuris tuo metu labai domėjosi antropologija, žmogaus asmenybės tipologija bei Socionika, pradėjo kurti savo paties asmenybės tipologijos sistemą, kuri būtų paremta žmogaus veido struktūra. Teorinio žmogaus smegenų analizavimo proceso metu jis pradėjo pastebėti sąryšį tarp kaukolės proporcijų ir smegenų struktūros. Netrukus socionikos ir MBTI tipologijų idėjos buvo visiškai atmestos kaip neturinčios jokio materialaus ar biologinio pagrindo ir pilnas dėmesys buvo sutelktas į smegenų struktūros ir jos ryšio su psichologiniu žmogaus elgesiu bei intelektu studijavimą. Jis taip pat paskatino savo brolį Liutaurą Mituzą (darvino tipas) prisijungti prie šio tyrinėjimo.

Teorija buvo sukurta pagrinde atliekant teorinių žinių gilinimą (įskaitant įvairių anatominių, antropologinių ir psichologinių darbų nagrinėjimą) bei analizuojant teoriškai smegenų funkcijas, sisteminant pagrindines smegenų dalių funkcijas, nagrinėjant kaukolės proporcijas bei jų sąryšius su smegenų struktūra, analizuojant įvairių tipų žmonių psichologinį elgesį ir bandant patikrinti įvairių iškeltų hipotezių teisingumą empiriškai studijuojant aplinkinius žmones, stebint egzistuojančių aplinkinių santykių dėsningumus ir lyginant su teorijos hipotezėmis. Kitais žodžiai tariant daugybė žmonių nežinodami tapo gyvais studijavimo objektais, kurie padėjo tipų teorijos užbaigimą tapti įmanomu. Aktyvi teorijos kūrimo fazė trūko apie 10 metų. Bandymų ir klaidų metodu Tipų teorija įgavo galutinį savo pavidalą.

Tipų teorija yra unikali biopsichologinė tipologija. Ji suteikia geresnį mūsų visuomenės socialinių, evoliucinių ir psichologinių realijų suvokimą. Taip pat teorija gali pagelbėti kuriant santykius ir duoda įžvalgos kaip suformuoti harmoningai veikiantį kolektyvą. Mes laikome žmogaus tipų teoriją esant vienintele tikrai naudinga žmogaus tipologija, nes ji turi objektyvius matus nustatyti psichologinį tipą (kai tuo tarpu kitos teorijos remiasi ant abstraktaus, subjektyvaus ar net mistinio pagrindo, todėl dažnai pateikia rezultatus, kurie primena horoskopus).

Šio puslapio autorius:

Pagrindinis Tipų teorijos tinklapio žinių ir tobulinimų autorius yra Liutauras Mituzas.
Prie šio puslapio aprašymo, tam tikrų sąvokų ir terminologijų, modelių ir iliustracijų prisidėjo Jurgis Valančiauskas.

Tipų teorijos autoriai:

Balys Mituzas (1974-2013) buvo pagrindinis tipų teorijos kūrėjas, kuris paskyrė didžiąją dalį savo laisvo laiko jos kūrimui. 2013 metų liepos 28 d. mirė nuo plaučių uždegimo.

Liutauras Mituzas yra vienas iš teorijos kūrėjų. Jis ypatingai vaidino svarbią rolę nagrinėjant tipų santykius ir padarė daug kito svarbaus įnašo į teorijos kūrimą. Pirmasis pastebėjo tipų santykių fenomeno egzistavimą, itin daug prisidėjo prie teorijos hipotezių praktinio ir teorinio tikrinimo.

Šiuo metu jis yra vienas iš kontaktinių asmenų teorijos ar papildomais klausimais.