Platono tipo aprašymas

platonas tipo modelis

Platonas (platono tipas) – adaptyvių pažiūrų, psichologinių santykių ekstravertas.

Asmenybės elementai: Darbas ir Girdimoji atmintis

Žmogaus genotipai: vyriškos ir moteriškos lyties platono genotipas ir moteriškos lyties darvino genotipo platonės

Platono tipas yra pavadintas pagal Platoną (424-348 BC) – klasikinį graikų filosofą, matematiką ir Atėnų akademijos įkūrėją.

Platono tipas (asmenybės tipas) pasirodė žemėje kartu su platono genotipo žmonių atsiradimu. Manoma, kad pirmas Platono tipo žmogus pasirodė Afrikoje. Platono tipas yra labiausiai atsparus blogoms sąlygoms. Tai leido šiam tipui išplisti į teritorijas, kuriose senovėje egzistavo labai blogos gyvenimo sąlygos (pavyzdžiui Skandinavijoje iki modernizacijos). Šiandien šis tipas dėl savo ypatingai didelių prisitaikymo savybių gali būti sutinkamas visose visuomenėse ir šalyse. Ypatingai platono tipas išplitęs šiaurės ir rytų Europoje bei kai kuriose Afrikos dalyse. Didžiausios platono tipo koncentracijos sutinkamos skandinavų, „anglosaksų“ ir vokiškai kalbančių šalių visuomenėse. Platono tipo visuomenės (su tam tikromis išimtimis) sudaro pačias „atviriausias“ ir tolerantiškiausias visuomenes pasaulyje (kiti tipai, kuomet įgyja daugumą neturi tokio tolerantiško požiūrio į kitus tipus, išskyrus tuos, su kuriais turi gerus tipų santykius). Platono tipas padėjo pagrindą multikultūrinėms ir susimaišiusioms vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos visuomenėms.

platonas platono genotipo veido bruozai

Platono tipo žmonės turi šias kaukolės proporcijas:

 • Mažas nosikaulis (nosikaulis yra šiek tiek pasisukęs į kairę veido pusę) – atspindi mažą vaizduotę
 • Mažas apatinis žandikaulis ir mažas pakaušis – atspindi mažą regimąją atmintį.
 • Didelė kakta – atspindi didelį asmenybės valdymą. Suteikė papildomos vietos psichologiniams tarpasmeninių santykių procesams.
 • Didelis smakras – atspindi didelę girdimąją atmintį (girdimoji atmintis naudojama muzikoje, kalboje, rašyme ir dėl kalbos bei rašto svarbos ypatingai svarbi žinių įsisavinime bei oratorystėje).
 • Kakta – asimetriška (kairė kaktos pusė didesnė už dešiniąją)
 • Žandikaulis ir pakaušis – simetriški
 • Žiūrint iš šono veidas atrodo plokščias
 • Platono tipas turi smulkų afrikinį kūno sudėjimą
 • Vyriškas plaukų plikimas=TAIP (jeigu yra DHT perteklius)

Asmenybės elementai kontroliuojami dešiniuose kaktos skiltyse:

 • Darbas – įgalina į darbą orientuotą asmenybę. Darbo ir veiklos vengimas platono tipui slopina asmenybę ir sukelia depresiją.
 • Girdimoji atmintis – įgalina aukštus oratorinius, muzikinius, literatūrinius, matematinius ir kitus su kalba susijusius gebėjimus bei įgalina adaptyvias pažiūras (sukuria tolerantišką, lanksčią ir diplomatišką asmenybę, bet asmeninės pažiūros linkusios būti nepastoviomis ir prisitaikančiomis prie aplinkos ir sąlygų).

Tipų santykiai:

 • Teigiami santykiai su kitais platonais
 • Pagarbos santykiai su linkolnais
 • Neigiami santykiai su ramziais

Žinių įsisavinimas:

 • Gebėjimas mokytis ir įsisavinti žinias – aukštas

Kitos paminėtinos savybės:

 • Simpatijų-antipatijų dydis: standartinis

Tarpasmeniniai santykiai:

 • Psichoanalizė – vyksta kairioje kaktos skiltyje. Įgalina kitų žmonių asmenybės ir veiksmų analizę
 • Psichologinių santykių procesas – vyksta kairiojoje kaktos skiltyje. Atlieka santykių planavimo funkciją. Atlieka panašią funkciją kaip regimosios emocijos, bet šis procesas operuoja labiau instinktyviu veikimo būdu (trūkumas yra emocinio ekspresyvumo praradimas, kurį suteikia regimosios emocijos).
 • Pažiūros: platono tipas dėl garsinės-žodinės atminties asmenybės elemento linkęs tiek į kairias tiek į dešines pažiūras. Dažniausiai platono tipui būdingos bendra prasme socialdemokratinės arba dešiniosios pažiūros bei egzistuoja polinkis turėti „maišytas“ pažiūras (tačiau didelis radikalumas platono tipui retas reiškinys). Išimtimi gali būti platonai moderistai, kuriems gana būdinga tendencija turėti ekstremistines dešiniąsias pažiūras, nes skirtingai nuo platonų optimistų ir depresyviųjų platonas moderistas nepasižymi tolerancija. Platono tipui religingumas asmenybės sutrikimų neatneša, todėl religingumas ir nereligingumas platono tipui būdingas priklausomai nuo aplinkos.
 • Pažiūrų stilius (politinių, asmeninių ir t.t.) – adaptyvus

Platono tipas turi šias psichologines būsenas:

 • Optimizmas – psichologinis platono tipo režimas, kurio metu individas pasižymi aukštu elgesio patrauklumu priešingai lyčiai. Nuotaika didesniąją laiko dalį yra teigiama (nuotaika yra dalis dėmesio procesų, kurie vyksta kairioje pakaušio skiltyje), todėl susikuria optimistinė asmenybė (tai reiškia, kad tokio žmogaus dėmesys aplinkoje pastebi daugiau teigiamų negu neigiamų dalykų). Optimistai turi vidutinį humoro jausmą (humoras yra generuojamas vaizduotėje – apatinėje momens skiltelėje). Optimizmas yra viena iš dviejų optimalių platono tipo psichologinių būsenų (tai reiškia, kad optimizmo būsenos Platono tipo individai neturi asmenybės ir vaizduotės sutrikimų).
 • Moderizmas – (iš lot. k. žodžio moderatio – nuosaikumas)psichologinė Platono tipo būsena, kurios metu individui būdingas žemas humoro jausmas (humoro generavimas vaizduotės srityje mažai aktyvus). Platono moderistų patrauklumas priešingai lyčiai yra mažesnis nei optimistų. Tokia psichologinė būsena išsyvsto ankstyvoje vaikystėje tuo atveju, jeigu šeimoje buvo geros sąlygos ir jeigu aplinkoje humoro jausmas buvo žemas. Platono tipo moderistų nuotaika didžiąją dalį laiko yra pesimistinė – dėmesys pastebi daugiau neigiamų negu teigiamų dalykų, todėl dominuoja bloga nuotaika (maždaug virš 55 proc. sudaro bloga nuotaika, mažiau nei 45 proc. laiko dominuoja gera nuotaika). Moderizmas yra nekintanti būsena ir platono moderistai negali vėliau pereiti iš moderizmo būsenos į optimizmą arba depresiją (tai galioja ir atvirkščiai – optimistai ir depresyvieji platonai negali tapti moderistais). Kadangi vaizduotės intelektinis potencialas nėra naudojamas humorui ir patyčioms, todėl bronsono tipo moderistai turi gerokai aukštesnį intelektinį potencialą negu Platono optimistai arba depresyvieji. Blogomis psichologinėmis ir aplinkos sąlygomis Platono moderistai patiria destruktyvų pesimizmą (vaizduotė nesutrinka, sutrinka tik nuotaika ir dėmesys. Destruktyvaus pesimizmo individai pasižymi neracionaliu, destruktyviu elgesiu, tačiau humoro jausmas išlieka žemas). Moderizmas yra viena iš dviejų Platono tipo optimalių psichologinių būsenų.
 • Homoseksualumas – platono tipo homoseksualumas skiriasi nuo kitų tipų homoseksualumo tuo, kad platonų homoseksualios orientacijos žmonių vaizduotė yra visiškai sveika (homoseksualumas nesukelia vaizduotės sutrikimo ir didesnio nei vidutinio humoro jausmo). Platonai homoseksualai nuo platonų optimistų skiriasi tuo, kad apie 55 procentus dėmesio dominuoja bloga, o ne gera nuotaika. Seksualinis patrauklumas priešingai lyčiai yra žemas.
 • Depresija – psichologinė Platono tipo būsena, kurios metu individui būdingas didesnis nei vidutinis humoro jausmas. Atkreipti dėmesį, kad MTT humoru laikoma ne tik juokavimas, bet juokas, bei sarkazmas ir ironija. Platono tipo depresyvių individų nuotaika didžiąją dalį laiko yra pesimistinė – dėmesys pastebi daugiau neigiamų negu teigiamų dalykų, todėl dominuoja bloga nuotaika (maždaug virš 55 proc. nuotaikos sudaro bloga nuotaika, mažiau nei 45 proc. laiko dominuoja gera nuotaika. Stiprėjant depresijai pesimizmas vis didėja). Depresijos metu Platono tipo individai turi aktyvų patyčių procesą vaizduotėje. Platono tipo optimistai gali pereiti į depresiją ir atvirkščiai. Depresija skirstoma į aktyvią ir pasyvią atsižvelgiant į tai koks humoro tipas dominuoja vaizduotėje.
 • Aktyvios depresijos asmenų vaizduotėje dominuoja ironija ir sarkazmas, o pasyvios depresijos asmenų vaizduotėje dominuoja juokas. Asmenys su aktyvia depresija gali būti atskiriami pagal labiau „aktyvų elgesį“ (ir dažnai padidintą polinkį dominuoti bei suvaldyti situaciją) ir asmenys su pasyvia depresija gali būti atskiriami pagal labiau „pasyvią elgseną“.
 • Homoseksualumas platono tipui depresijos nesukelia (tik vietoj nuotaikoje dominuoja labiau bloga nuotaika), todėl platono tipo homoseksualai yra vieninteliai iš visų tipų neturintys jokių asmenybės ir vaizduotės sutrikimų. Biseksualumas* tuo tarpu Platono tipui automatiškai įgalina depresiją (ir atvirkščiai – platono tipas depresijos būsenoje automatiškai įgauna biseksualias pažiūras, nors nebūtinai kuria santykius su abiejų lyčių asmenimis).
 • *Biseksualumas nėra kažkoks „blogas“ ar „smerktinas“ reiškinys – biseksualumo sukeliama depresija (ir depresijos sukeliamas biseksualumas) tėra platono tipo biologinė realija.

Platono tipo veido bruožų demonstracija ant gyvų pavyzdžių:

platonas jason statham veido bruozai

platonas barack obama veido bruozai

platonas ginta lapina veido bruozai

platonas darvino genot veido bruozai

Darvino genotipo moterys turi tokią pačią smegenų struktūrą kaip platono genotipo moterys ir todėl jų psichologinis elgesys yra beveik identiškas. Dėl šios priežasties darvino genotipo moterys yra platono tipo. Yra tik du skirtumai: didesnis žandikaulis bei didesnis pakaušis (todėl didesnis dėmesys ir regimoji atmintis) ir mažesnis smakras (mažesnės smilkininės skiltys). Didesnis pakaušinės skilties dydis įgalino didesnį dėmesį, didesnį vizualumą bei didesnį jautrumą. Darvino genotipo moterų mažesnės smilkininės skiltys sąlygoja mažesnę garsinę-žodinę atmintį (tad gryno Platono tipo moterys pasižymi didesnėmis garsinėmis-žodinėmis savybėmis), bet kadangi darvino genotipo moterys turi garsinę-žodinę atmintį kaip asmenybės elementą kontroliuojamą kairėje kaktos srityje, tad tai vis tiek suteikia aukštesnius oratorinius ir su kalba susijusius gebėjimus, lyginant su darvino tipo vyrais.

Tipų santykiai ir visi kiti likę psichologiniai dėsningumai yra identiški „grynoms“ platono tipo moterims.

Gyvas darvino genotipo platonės moters pavyzdys:

platonas alicia keys veido bruozai

platonas teigiami santykiai

Tipų santykiai tarp to paties tipo asmenų yra visuomet teigiami, todėl platono tipo žmonės visuomet turės teigiamus santykius su kitais platono tipo žmonėmis. Sutampantys darbo ir girdimosios atminties asmenybės elementai sukuria idealų teigiamą asmenybių suderinamumą ir vienas kito tarpusavio supratimą. Jeigu platono tipo individas suvokia kitą platono tipo asmenį neigiamai (jeigu yra asmeninis konfliktas ir pan.), tuomet jie neturės gerų asmeninių santykių, bet idealus suderinamumas tarp jų išliks. Platono tipo žmonės pasąmoningai teikia pirmenybę kitiems platono tipo žmonėms, kuomet formuoja santykius (nors bendra prasme platono optimistai ir depresyvieji pasižymi žemesniu tipų santykių suvokimu dėl mažesnio vizualumo, tuo tarpu platonai moderistai pasižymi gan aukštu tipų santykių suvokimu ir buriasi į „platonų moderistų“ grupuotes).

platonas pagarbos tipu santykiai

Platono tipo žmonės turi pagarbos santykius linkolno tipu. Sutampantys abiejų tipų darbo asmenybės elementai ir kontaktuojantis platono tipo garsinės-žodinės atminties elementas su linkolno tipo vaizduotės elementu sukuria pasąmoningą pagarbų santykį ir savotišką žavėjimąsi tarp šių tipų. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad vienas kito supratimas yra žemesnis negu teigiamų santykių atveju. Šie geri santykiai tarp šių tipų gali būti nesunkiai matomi germaniškose šalyse (pvz Vokietijoje ir Austrijoje), kur linkolno tipo žmonės platono daugumose visuomenėje bendra prasme turi aukštą statusą ir labai gerą psichologinę aplinką, tačiau svarbu pabrėžti, kad šis pasąmoningas pagarbus santykis nėra vienpusis, o visuomet abipusis. Taip kaip ir teigiamų santykių atveju neigiamas asmeninis suvokimas (asmeniniai konfliktai ir pan.) iškreipia pagarbos tarptipinius santykius ir todėl dėka neigiamo suvokimo gali susidaryti iliuzija, kad tarp asmenų nėra jokio suderinamumo.

*Pagarbos santykiai gali būti nesunkiai matomi empiriškai, bet teoriškai priežastis, kodėl šie santykiai atsiranda yra vis dar hipotezės lygmenyje ir nėra iki galo teoriškai gerai suprasti.

platonas neigiami tipu santykiai

Platono tipas turi neigiamus santykius su ramzio tipu. Šių tipų asmenybių elementai stipriai prieštarauja vienas kitam ir to pasekoje sukuria pasąmoningą antipatiją. Šie negatyvūs tarptipiniai santykiai sukuria įtampą, fizinį ir psichologinį smurtą ir visus įmanomus nesusipratimus tarp šių tipų visuomenėje. Tik platono ir ramzio tipai su stipria depresija turi mažą suvokimą apie šių neigiamų santykių egzistavimą, todėl kartais nevengia artimesnių santykių. Platono tipo individui gyvenimas ramzio tipo visuomenėje (arba atvirkščiai) reiškia aukštą tikymybę patirti blogą psichologinę aplinką. Šiems tipam rekomenduojama vengti tarpusavio kontakto kiek tik įmanoma.

Pastaba: nepaisant neigiamų tarptipinių santykių seksualinė trauka tarp šių tipų vis tiek yra įmanoma (kaip paminėta tokie asmenys dažnai turi stiprią depresiją), dėl to egzistuoja poros, kurios susidaro iš platono ir ramzio tipų individų, bet tai veda į labai konfliktiškus ir nelaimingus asmeninius santykius.

platonas vidutiniai tipu santykiai

Kuomet tarp tipų nei vienas arba tik vienas asmenybės elementas nesutampa, bet jie tarpusavyje neprieštarauja vienas kitam, tuomet galioja vidutiniai tipų santykiai. Platono tipas turi vidutinius santykius su nortono, darvino, bronsono ir voltero tipais. Vidutiniai santykiai nereiškia, kad geri asmeniniai santykiai tarp šių tipų asmenų nėra įmanomi, tai tik reiškia, geri santykiai tarp šių tipų labiausiai remsis asmeninėmis pastangomis sukurti ir išlaikyti gerus asmeninius santykius (o ne itin teigiamu biologiniu suderinamumu) ir tarpusavio supratimas bus žemesnis nei teigiamų santykių atveju.

platonas atsparumas blogoms salygoms

Platono tipas yra pats atspariausias tipas blogoms sąlygoms. Platono tipo mažas vizualinis aparatas ir iš to kylantis mažesnis jautrumas blogoms sąlygoms bei psichologinis asmenybės lankstumas leido šiam tipui išgyventi net pačiose sudėtingiausiose ir nedėkingiausiose sąlygose.

platonas platono genotipu evoliucija

Platono genotipas evoliucionavo* iš bronsono genotipo pozityviu genetinių mutacijų būdu. Platono genotipas savyje talpina vyrišką platono asmenybės tipą ir moterišką platono asmenybės tipą. Platono tipas buvo išlaikytas taip pat darvino genotipo moteryje (darvino tipo moteriškos lyties smegenys neįmanomos).

*Tam kad būtų išvengta nesusipratimų, būtina pabrėžti, kad genotipų evoliucija nereiškia, kad genotipai, kurie atsirado vėliau evoliucijos laiko juostoje yra „geresni“ už genotipus, kurie atsirado anksčiau. Nėra bendra prasme nei pranašesnių nei žemesnių genotipų ir tipų. Visi dabar egzistuojantys tipai turi savo privalumų ir trūkumų, priklausomai nuo konkrečios aplinkos ir veiklos srities.

sudejimai1

Platono tipas turi smulkų afrikinį kūno tipą . Afrikinis kūno sudėjimas turi du kartus mažesnes stuburo smegenis ir smegenėlės lyginant su mongoliniu kūno tipu. Afrikinio kūno tipo proporcijos: smulkūs kaulai (maždaug apie pusantro arba du kartus smulkesni lyginant su mongoliniu tipo standartu), ilgos kojos ir trumpa viršutinė kūno dalis. Afrikinis sudėjimas turi stiprias kojas idealiai tinkančias bėgimui ir šiek tiek nuleistus pečius bei stipresnes rankas nei mongolinis sudėjimo tipas.

N.B.: Raumenų ar riebalų masės kiekis nekeičia kūno sudėjimo. Kūno sudėjimą apsprendžia vien tik skeleto proporcijos. Hormonų lygiai tam tikru laipsniu įtakoja kaulų stambumą, bet nekeičia kūno sudėjimo.

Platono tipo stipriosios pusės:
 1. Geri bendravimo gebėjimai
 2. Ypatingai aukštos prisitaikymo savybės
 3. Ties darbu orientuota asmenybė
 4. Aukšta mokymosi geba ties sritimis, kurios susijusios su garsine ir žodine atmintimi
 5. Afrikinis kūno tipas su ilgomis stipriomis kojomis
 6. Didelė garsinė ir žodinė atmintis (sustiprinama tuo, kad ji yra asmenybės elementas) įgalina puikius gebėjimus su kalba susijusiose srityse: kalbose, matematikoje, programavime ir t.t.
 7. Geriausi muzikiniai gebėjimai iš visų tipų (ypač kompozicijoje)
 8. Tolerantiška būsena (platonai moderistai yra išimtis). Platono tipo visuomenės sudaro pačias tolerantiškiausias visuomenes pasaulyje.
 9. Didelis asmenybės valdymas
 10. Atskiras psichoanalizės procesas
 11. Gebėjimas turėti religingas arba dešiniąsias pažiūras be asmenybės ir vaizduotės sutrikimų

Platono tipo silpnosios pusės:

 1. Silpna vizualinė sistema (platono tipas rizikuoja labiau nukentėti nuo vaizduotės sutrikimų, dalyvaudamas vizualinių gebėjimų reikalaujančioje veikloje) Pastaba: Darvino genotipo moterys turi stipresnią vizualinę sistemą lyginant su grynojo genotipo Platono moterimis. Platonų moderistų vizualumas dėl patyčių nebuvimo ir mažo humoro jausmo yra aukštesnis nei depresyviųjų ir optimistinių Platonų.
 2. Teorinės vaizduotės trūkumas

Sritys, kurios rekomenduojamos platono tipui:

 1. Rašymas
 2. Kalbos
 3. Muzika
 4. Bendravimo gebėjimų reikalaujančios sritys
 5. Matematika
 6. Programavimas
 7. Žurnalistika
 8. Atletika, svorio kilnojimo ir kovų sportai

Sritys nerekomenduojamos platono tipui:

 1. Vizualieji menai